Kreativt om behandling av tvangslidelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Weg, Allen H.

  OCD treatment through storytelling

  A strategy for successful therapy. 189 s. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 23

  ISBN 978-0-19-538356-0

  Kunnskapsbasert behandling av tvangslidelse (OCD) ble tilgjengelig etter at Victor Meyer introduserte eksponeringsbehandling med responsprevensjon (ERP) i 1960-årene. Metoden er godt dokumentert og effektiv for dem som gjennomfører den. Den er spesielt nyttig ved tvangshandlinger, ikke så virksom ved tvangstanker. Det er imidlertid en svært krevende behandlingsform, som mange synes det er vanskelig både å forstå og ikke minst å gjennomføre. Pasientene blir jo oppfordret til å gjøre det de synes er aller mest vanskelig og ubehagelig. Nøktern, saklig informasjon er ikke alltid tilstrekkelig for å motivere pasienter til dette. Mange tar derfor ikke imot tilbud om virksom behandling, mens andre gir opp før behandlingen har begynt å virke.

  Forfatteren har skrevet denne boken for å gjøre effektiv behandling mer akseptabel og lettere å forstå for brukerne. Historier fra dagliglivet, filmer og litteratur brukes som metaforer for å belyse og forklare ulike aspekter av sykdommen og dens behandling. Fremstillingen inneholder et stort antall historier, som forfatteren på en kreativ måte kobler til ulike aspekter av tvangslidelsen og dens behandling. Et eget kapittel om de spesielle utfordringene man kan møte i behandling av barn øker bruksverdien.

  Boken er skrevet over en lang tidsperiode, og forfatterens omfattende kliniske erfaring med behandling av pasienter med tvangslidelse beriker teksten. Den er ment som en lærebok for fagfolk, men det enkle språket med lite bruk av avanserte faguttrykk gjør at den også er godt tilgjengelig og nyttig for brukere og pårørende. Dette er en annerledes fagbok, og jeg synes den er lettlest og inspirerende. Jeg anbefaler den til behandlere som trenger nye, kreative ideer til behandling eller undervisning, og til dem som sliter med sykdommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media