Egil Johnson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Johnson

Tom Mala, Dag Tidemand Førland, Hildegunn Høberg Vetti, Caroline Ursin Skagemo, Hans Olaf Johannessen, Egil Johnson
04.05.2020
Arvelig ventrikkelpolypose i form av gastrisk adenokarsinom og proksimal ventrikkelpolypose (gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach, GAPPS) er en sjelden tilstand karakterisert...
Tom Mala, Hans-Olaf Johannessen, Dag Førland, Thor Harald Jacobsen, Egil Johnson
05.11.2018
Insidensen av ventrikkelcancer i Norge har falt betydelig for begge kjønn de siste 60 årene, fra å være den hyppigste kreftformen i gastrointestinalkanalen til å være den fjerde hyppigste. I 2016...
Ghous Gondal, Egil Johnson, Hans-Olaf Johannessen, Bjørn Hofstad
01.05.2008
I 1724 beskrev den nederlandske legen Hermann von Boerhaave spontan emetisk oesophagusperforasjon med dødelig utfall hos storadmiral baron de Wassenaer ( 1 ). I 1946 var det en 47-årig kvinne med...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland, Anders Drolsum
04.03.2004
Intern rektal invaginasjon er et cirkumferensielt fremfall av rectumveggen som ikke overskrider analkanalen (fig 1). Tilstanden forekommer hyppigst hos kvinner. De vanligste symptomene er en følelse...
Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson, Thomas Clausen, Odd Mjåland
12.08.2004
Insidens av residivbrokk har tradisjonelt vært hovedendepunkt for evaluering av behandlingsresultat etter lyskebrokkirurgi. Brokkirurgi med syntetiske nett gir 30 – 50 % færre residiv enn...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Odd Mjåland*, Egil Johnson
23.09.2004
Kolecystektomi er blant de vanligste kirurgiske inngrepene i Norge, med nærmere 3 500 operasjoner i 1999 ( 1 ). Laparoskopisk kolecystektomi ble i Norge første gang utført ved Oppland sentralsykehus...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland*, Ragnar Stien
11.09.2003
Ved 0,5 – 2,5 % av vaginale fødsler inntreffer ruptur av analsfinkter ( 1 ). Selv etter primær reparasjon av sfinkterrupturen vil minst 50 % av disse kvinnene fortsatt ha variererende grad av anal...
Erlend Landsend, Egil Johnson, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen
04.12.2003
Analfissur er en spastisk og svært smertefull tilstand med en hudsprekk lokalisert ytterst og vanligvis baktil i analkanalen. Tilstanden er vanligst blant voksne i alderen 30 – 50 år ( 1 ), men...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Odd Mjåland, Egil Johnson
20.11.2003
Etter brokkoperasjoner er appendektomi den hyppigst utførte kirurgiske prosedyre. Populasjonsbaserte studier fra Rogaland ( 1 ) og Sverige ( 2 ) har vist årlige insidensrater for appendektomi på 113...
Odd Mjåland, Egil Johnson, Helge E. Myrvold
30.10.2002
Laparoskopisk kolecystektomi ble først utført av Ernst Muehe (1) i Tyskland i 1986 og av Philip Mouret i Frankrike i 1987 (2). Metoden fikk raskt en eksplosjonsartet utvikling som savner sidestykke i...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Mohammad Nazir, Knut Nygaard*
30.01.2001
Basert på materiale publisert i The European Journal of Surgery (20) Kontinensbevarende koloproktektomi (1) er blitt den vanligste operasjon for pasienter med ulcerøs kolitt. Imidlertid er det få...
Odd Mjåland, Egil Johnson, Helge Myrvold
10.09.2001
Operasjon for lyskebrokk er den hyppigst utførte kirurgiske prosedyre i Norge, med et estimert antall på ca. 6 000 inngrep per år (egne data fra SINTEF Unimed). Den estimerte livstidsrisiko for en...
Odd Mjåland, Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Egil Johnson
19.05.2005
Operasjon for lyskebrokk er det hyppigste generellkirurgiske inngrepet utført i Norge. I 1983 ble det registrert mer enn 5 700 sykehusopphold, tilsvarende 31 400 sykehusdøgn, for denne diagnosen ( 1...
Sverrir Olafsson*, Egil Johnson
06.05.2004
En 73-årig mann ble akutt innlagt for pneumoni og kronisk obstruktiv lungesykdom. Den siste måneden før innleggelsen hadde han hatt epigastriesmerter og vært kvalm. Fra før hadde han claudicatio...
Geir Øystein Andersen, Egil Johnson, Knut Grønset, Dag Jacobsen
07.10.2004
En 25 år gammel kvinne, sykmeldt i ett år for ryggsmerter, hadde i perioder merket moderate høyresidige abdominalsmerter. Hun var for øvrig frisk, brukte ikke narkotika, men...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
An epiphrenic oesophageal diverticulum develops as the result of increased pressure in the oesophageal wall (pulsion diverticulum). The diverticulum is located in the distal 10 cm of the oesophagus,...
Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophageal cancer is a relatively rare form of cancer, but the incidence is increasing in Norway and other Western countries. In 2014, 289 new cases (220 men) were registered in Norway. The...
Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophaguscancer er en relativt sjelden kreftform, men insidensen er økende i Norge og i andre vestlige land. I 2014 ble det registrert 289 nye tilfeller (220 menn) her i landet. Insidensen varierer...
Egil Johnson, Bjørg Eline Gjerlaug, Anne Holck- Steen, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen, Tone Enden, Hans Jørgen Noreng, Anders Drolsum
03.02.2005
Årlig insidens av oesophaguscancer i Norge er tre per 100 000 menn og én per 100 000 kvinner, hvilket tilsvarer 140 til 160 nye tilfeller hvert år. Hovedsymptomene er dysfagi, vekttap og smerter. Ved...
Ghous Gondal, Egil Johnson, Vemund Paulsen, Banitalebi Hasan
28.01.2010
Nøytropen enterokolitt er en alvorlig komplikasjon til kjemoterapi. Tilstanden er rapportert hos 6 % av dem med maligne blodsykdommer ( 1 ), men kan også forekomme etter organtransplantasjon og...