Matsopp virker immunmodulerende

Geir Hetland, Egil Johnson Om forfatterne

Soppen Agaricus blazei Murill kan motvirke kreft, sepsis og allergi i mus. Nå prøves den ut ved inflammatorisk tarmsykdom og myelomatose.

Agaricus blazei Murill. Foto © NutriCon

Soppen brukes i folkemedisinen mot bl.a. kreft. Nylig ble det vist at den har sterke immunmodulerende effekter, øker overlevelsen ved sepsis og hemmer myelomer og annen kreft i mus (1). I musestudier reduserte soppen også Th2-responsen i forhold til Th1-responsen og motvirket allergi (2). Dette forklares med at antitumor- og antiinfeksjons-T-hjelpecelle 1-responser er inverst relatert til proallergisk Th2-respons. I  humanstudier er det vist at soppen øker NK-celleaktiviteten og reduserer bivirkningene av høydosekjemoterapi ved gynekologisk kreft og oppregulerer gener som hemmer celledeling og gir apoptose (1).

I en ny studie har vi vist at friske frivillige ikke hadde bivirkninger eller negative effekter og fikk reduserte nivåer av proinflammatoriske cytokiner som TNF-α og IL-8 (3). Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, gjennomføres det nå studier med pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og myelomatose. I tillegg til annen behandling får de ekstrakt av Agaricus blazei Murill.

1

Hetland G, Johnson E, Lyberg T et al. Effects of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill on immunity, infection and cancer. Scand J Immunol 2008; 68: 363–70.

2

Ellertsen LK, Hetland G. An extract of the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill can protect against allergy. Clin Mol Allergy 2009; 7: 6.

3

Johnson E, Førland DT, Saetre L et al. Effect of an extract based on the medicinal mushroom Agaricus blazei murill on release of cytokines, chemokines and leukocyte growth factors in human blood ex vivo and in vivo. Scand J Immunol 2009; 69: 242–50.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler