Matsopp virker immunmodulerende

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Soppen Agaricus blazei Murill kan motvirke kreft, sepsis og allergi i mus. Nå prøves den ut ved inflammatorisk tarmsykdom og myelomatose.

  Soppen brukes i folkemedisinen mot bl.a. kreft. Nylig ble det vist at den har sterke immunmodulerende effekter, øker overlevelsen ved sepsis og hemmer myelomer og annen kreft i mus (1). I musestudier reduserte soppen også Th2-responsen i forhold til Th1-responsen og motvirket allergi (2). Dette forklares med at antitumor- og antiinfeksjons-T-hjelpecelle 1-responser er inverst relatert til proallergisk Th2-respons. I  humanstudier er det vist at soppen øker NK-celleaktiviteten og reduserer bivirkningene av høydosekjemoterapi ved gynekologisk kreft og oppregulerer gener som hemmer celledeling og gir apoptose (1).

  I en ny studie har vi vist at friske frivillige ikke hadde bivirkninger eller negative effekter og fikk reduserte nivåer av proinflammatoriske cytokiner som TNF-α og IL-8 (3). Ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, gjennomføres det nå studier med pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og myelomatose. I tillegg til annen behandling får de ekstrakt av Agaricus blazei Murill.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media