Iatrogen perforasjon av rectum ved røntgen colon

Eggum R, Kressner U, Haffner J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Perforasjon av rectum ved røntgen colon er en relativt sjelden komplikasjon, ca. 1/3000 utførte undersøkelser. Tilstanden er alvorlig og må diagnostiseres raskt slik at definitiv kirurgisk behandling kan iverksettes. Direkte sutur av perforasjonen, skylling, drenasje og anleggelse av stomi anbefales som primærbehandling av pasienter med traumatisk perforasjon av rectum.

Anbefalte artikler