Magnetisk resonanstomografi av galle- og pancreasgang

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De siste årene er det utviklet en teknikk der man ved hjelp av magnetisk resonanstomografi fremstiller galle- ogpancreasgang. Metoden kalles magnetisk resonanstomografisk kolangiopankreatikografi (MRCP). Raske og sterkt T2-vektedesekvenser fremstiller galletre, pancreasgang og andre væskefylte strukturer. Metoden er ikke-invasiv. I etretrospektivt materiale på 25 MRCP-undersøkelser hos 23 pasienter ble funnene sammenliknet med endoskopisk retrogradkolangiopankreatikografi (ERCP) og/eller perkutan transhepatisk kolangiografi (PTC).

  En pasient hadde normale funn og tre pasienter hadde galleblærekonkrement vist med begge teknikker. Sju pasienterhadde choledochuskonkrement påvist med ERCP, to av disse ble undersøkt to ganger. MRCP påviste korrekt konkrementunntatt ved en undersøkelse. En kontroll etter papillotomi viste choledochuskonkrement ved MRCP og normalt funn vedERCP sju dager senere. Ti pasienter hadde galleobstruksjon på grunn av tumor og en på grunn av kronisk pankreatitt.MRCP viste obstruksjon og gallegangsutvidelse i samsvar med ERCP/PTC hos samtlige unntatt en der ERCP var inkonklusiv.Hos to ble årsaken til galleobstruksjon feiltolket ved MRCP som steinsykdom. 21 av 25 MRCP-undersøkelser viste samsvarmed endelig diagnose. Vi finner metoden lovende. Steiner i galleblære og galleganger samt obstruksjon og utvidelse avgangsystemene fremstilles med høy treffsikkerhet. Diagnostisk ERCP vil derfor for en stor del kunne erstattes av MRCP.ERCP vil bli forbeholdt terapeutiske prosedyrer og tilfeller av uklart samsvar mellom kliniske funn og MRCP.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media