Reflekshammerens historie

Lanska DJ, Dietrichs E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Siden 1875 har det vært kjent at senerefleksene kan forandre seg som følge av neurologiske lidelser. Derfor er undersøkelse av senerefleksene en viktig del av den neurologiske undersøkelsen, og reflekshammeren er et nyttig instrument for neurologen. I begynnelsen var det vanlig å fremkalle senerefleksene ved hjelp av perkusjonshammere utviklet særlig med tanke på undersøkelse av thorax. Den første hammeren som ble laget spesielt for å fremkalle senereflekser, ble utviklet av amerikaneren John Madison Taylor i 1888. I løpet av de neste 25 årene ble det utviklet en rekke nye reflekshammere, blant annet Babinski-hammeren og Rabiners modifikasjon av denne, som er blant de mest brukte i dag. Den eneste norskutviklede reflekshammer ble laget av Leif Emblem rundt 1950, men fikk bare begrenset bruk.

Anbefalte artikler