Daniel Wærnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Daniel Wærnes

Daniel Wærnes
20.08.2013
Slik oppsummerer Eivind Aabel valget om å studere medisin i Budapest. Nestlederen i Norsk medisinstudentforening(Nmf) legger fort til at det ikke er mange valg han er mer fornøyd med enn nettopp...
Daniel Wærnes
07.06.2016
– Kapasitetsutfordringene i Oslo må løses ved å tvinge gjennom planene for gjenåpning av Aker som et fullverdig lokalsykehus, sier president Marit Hermansen. GÅR FOR LOKALSYKEHUS: Aker må gjenåpnes...
Daniel Wærnes
24.05.2016
Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen har loset landsstyremøtet gjennom harde debatter, intense diskusjoner og heftige latterbrøl siden 2010. Dirigentduoen blir like beæret hver gang de blir...
Daniel Wærnes
12.11.2013
Askeladdens hus på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo tok i mot førstelinjeledere fra hele landet til Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse. En samlet gruppe kursdeltakere foran...
Daniel Wærnes
20.08.2013
Foredraget «Helseledelse på ville veier? Dressur eller tilrettelegging – hva er god ledelse?» skapte engasjement da Oslo legeforening inviterte til årsmøte og temamøte i juni. Svein Aarseth ble...
Daniel Wærnes
06.08.2013
Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus. Helseminister Jonas Gahr Støre la 12. juni frem to konkrete tiltak som...
Daniel Wærnes
01.10.2013
Ylf-leder Johan Torgersen maner politikere, helseforetaksledere og medlemmer av Legeforeningen til å engasjere seg i arbeidet for å sikre at fast ansettelse skal være hovedregelen, og ikke unntaket,...
Daniel Wærnes
01.10.2013
Liliane Merete Skeiseid er en av de mange legene i spesialisering som går fra midlertidig stilling til midlertidig stilling. De siste fire årene har hun vært gjennom åtte kontrakter. 26. august stod...
Daniel Wærnes
01.10.2013
– Legeforeningen ser frem til å være en sentral og konstruktiv samarbeidspartner med de borgerlige partiene i innsatsen som kreves for å finne de beste helseløsningene, sier president Hege Gjessing...
Daniel Wærnes
15.10.2013
Antallet personer som utvikler demens vil øke dramatisk i årene som kommer. Innsamlingsaksjonen 20. oktober går derfor til arbeidet som kreves for å møte de store utfordringene dette vil innebære...
Daniel Wærnes
25.06.2013
– Jeg er veldig takknemlig for at dere gir meg denne tilliten en gang til, sa en glad og rørt Hege Gjessing da hun mottok stående applaus fra en fullsatt landsmøtesal. Det nye sentralstyret tar fatt...
Daniel Wærnes
10.12.2013
Oppstart av et eget medisinstudium i Tromsø ble i sin tid dømt nord og ned. I dag er studiet en selvfølgelig del av universitetet og «mirakelet i nord» feirer 40-årsjubileum. Knut Rasmussen er sammen...
Daniel Wærnes
25.06.2013
– Sentralstyret har valgt å fokusere på lederutviklingstiltak for førstelinjeledere. Det er denne gruppen av ledere som står nærmest pasienten. Det skal være en ledelse med pasientens og faglige...
Daniel Wærnes
16.09.2014
Fredag 8. august ble forhandlingene mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst for helseforetakene brutt. Rune Frøyland. Foto Akademikerne – Dette oppgjøret...
Daniel Wærnes
19.08.2014
Hospitering blir et av de viktigste satsingsområdene for Nmf i år. Første skritt blir å kartlegge hvordan situasjonen på sykehusene er i dag. I førersetet for dette arbeidet finner man Helene Kolstad...
Daniel Wærnes
01.07.2014
Mange hadde bedt Legeforeningen behandle spørsmålet om reservasjon på ny. Saken var oppe til debatt på landsstyremøtet onsdag og torsdag. Avstemning etter reservasjonsdebatten. Foto Thomas Barstad...
Daniel Wærnes
01.07.2014
– God dialog er avgjørende for å redusere avstanden mellom ledere og ansatte, sa Jon Helle, visepresident i Legeforeningen. Visepresident Jon Helle. Foto: Thomas Barstad Eckhoff Landsstyremøtets...
Mattis Dahl Åmotsbakken, Daniel Wærnes
01.07.2014
President Hege Gjessing utfordret politikerne fra landsstyrets talerstol og manet til handling for en fremtidsrettet helsetjeneste. Gemyttlig stemning under debatten. Anne Grethe Erlandsen og Torgeir...
Daniel Wærnes
28.10.2014
– Faste stillinger for leger i spesialisering har vært en viktig og krevende sak for oss i mange år. Vi er fornøyde med å ha fått en løsning på dette, sier Hege Gjessing. Hege Gjessing er godt...
Daniel Wærnes
28.01.2014
En ny forskriftsendring sikrer at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege videreføres. Helseministeren grep inn etter henvendelse fra Legeforeningen...