Daniel Wærnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Daniel Wærnes

Daniel Wærnes
07.06.2016
– Kapasitetsutfordringene i Oslo må løses ved å tvinge gjennom planene for gjenåpning av Aker som et fullverdig lokalsykehus, sier president Marit Hermansen. GÅR FOR LOKALSYKEHUS: Aker må gjenåpnes...
Daniel Wærnes
24.05.2016
Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen har loset landsstyremøtet gjennom harde debatter, intense diskusjoner og heftige latterbrøl siden 2010. Dirigentduoen blir like beæret hver gang de blir...
Daniel Wærnes
06.08.2013
Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus. Helseminister Jonas Gahr Støre la 12. juni frem to konkrete tiltak som...
Daniel Wærnes
01.10.2013
Ylf-leder Johan Torgersen maner politikere, helseforetaksledere og medlemmer av Legeforeningen til å engasjere seg i arbeidet for å sikre at fast ansettelse skal være hovedregelen, og ikke unntaket,...
Daniel Wærnes
01.10.2013
Liliane Merete Skeiseid er en av de mange legene i spesialisering som går fra midlertidig stilling til midlertidig stilling. De siste fire årene har hun vært gjennom åtte kontrakter. 26. august stod...
Daniel Wærnes
01.10.2013
– Legeforeningen ser frem til å være en sentral og konstruktiv samarbeidspartner med de borgerlige partiene i innsatsen som kreves for å finne de beste helseløsningene, sier president Hege Gjessing...
Daniel Wærnes
15.10.2013
Antallet personer som utvikler demens vil øke dramatisk i årene som kommer. Innsamlingsaksjonen 20. oktober går derfor til arbeidet som kreves for å møte de store utfordringene dette vil innebære...
Daniel Wærnes
25.06.2013
– Jeg er veldig takknemlig for at dere gir meg denne tilliten en gang til, sa en glad og rørt Hege Gjessing da hun mottok stående applaus fra en fullsatt landsmøtesal. Det nye sentralstyret tar fatt...
Daniel Wærnes
10.12.2013
Oppstart av et eget medisinstudium i Tromsø ble i sin tid dømt nord og ned. I dag er studiet en selvfølgelig del av universitetet og «mirakelet i nord» feirer 40-årsjubileum. Knut Rasmussen er sammen...
Daniel Wærnes
25.06.2013
– Sentralstyret har valgt å fokusere på lederutviklingstiltak for førstelinjeledere. Det er denne gruppen av ledere som står nærmest pasienten. Det skal være en ledelse med pasientens og faglige...
Daniel Wærnes
12.11.2013
Askeladdens hus på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo tok i mot førstelinjeledere fra hele landet til Legeforeningens nye kurs i kunnskapsledelse. En samlet gruppe kursdeltakere foran...
Daniel Wærnes
20.08.2013
Foredraget «Helseledelse på ville veier? Dressur eller tilrettelegging – hva er god ledelse?» skapte engasjement da Oslo legeforening inviterte til årsmøte og temamøte i juni. Svein Aarseth ble...
Daniel Wærnes
28.10.2014
– Faste stillinger for leger i spesialisering har vært en viktig og krevende sak for oss i mange år. Vi er fornøyde med å ha fått en løsning på dette, sier Hege Gjessing. Hege Gjessing er godt...
Daniel Wærnes
28.01.2014
En ny forskriftsendring sikrer at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege videreføres. Helseministeren grep inn etter henvendelse fra Legeforeningen...
Daniel Wærnes
11.11.2014
Donasjonen ble gitt til støtte for organisasjonens livsviktige medisinske arbeid, blant annet deres innsats med å stanse ebolaepidemien i Vest-Afrika. Ebolautbruddet i Vest-Afrika er en enorm...
Daniel Wærnes
11.02.2014
Som nyvalgt leder av FaMe ønsker Cecilie Risøe å styrke samholdet mellom de fagmedisinske foreningene. Rolf Kirschner gratulerer Cecilie Risøe som ny FaMe-leder. Foto Daniel Wærnes Valget ble...
Daniel Wærnes
30.09.2014
Helseminister Bent Høie besøkte i august sentralstyret. I den anledning fikk han overlevert Legeforeningens statusrapport Sykehus for fremtiden av president Hege Gjessing. Hege Gjessing og Bent Høie...
Daniel Wærnes
11.03.2014
Ledere, tillitsvalgte og verneombud var i januar invitert til avspark for Arbeidstilsynets satsing i sykehusene. Konferansen ble holdt på NHOs konferansesenter i Oslo. Under konferansen presenterte...
Daniel Wærnes
30.09.2014
Etter 2 600 kilometer på sykkelsetet for Sierra Leone ble slitne syklister fra Medisinstudentenes humanitæraksjon tatt imot av Oslos ordfører Fabian Stang og Gro Harlem Brundtland. Christopher Storm...
Daniel Wærnes
25.03.2014
Det var konklusjonen da direktør Bjørn Guldvog la frem Helsedirektoratets årlige rapport «Nøkkeltall for helsesektoren», onsdag 12. februar. Bjørn Guldvog. Foto Helsedirektoratet Presentasjonen av...