Dag Sollesnes Holsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Sollesnes Holsen

Dag Sollesnes Holsen
12.02.2009
Artikkelen til Berents & Nodenes illustrerer flere viktige dermatologiske poenger. For det første: De vanligste årsaker til uventet dårlig respons på behandling av hudsykdom er gal diagnose eller...
Dag Sollesnes Holsen, Anne Christine Johannessen
27.04.2006
Både hud og munnslimhinne er kledd av flerlaget plateepitel, og mange sykdommer kan manifestere seg i begge organer. Hudaffeksjonen kan forutgå slimhinneforandringene og vice versa. Vi gjennomgår i...
Dag Sollesnes Holsen, Petter Gjersvik
05.01.2006
Forekomsten av hudkreft, blant annet basalcellekarsinom, er økende. Foto Rikshospitalet Vitenskapelige fremskritt innen molekylærbiologi og immunologi har ført til bedre kartlegging av patogenesen...
Dag Sollesnes Holsen
08.06.2006
Zachariae, Claus Gniadecki, Robert Veien et al., Niels Akuta hudsjukdomar 192 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2005. Pris SEK 244 ISBN 47- 05281-3 Det var med store forventninger jeg åpnet denne lille...
Dag Sollesnes Holsen
30.06.2002
Planter og planteprodukter er velkjente årsaker til hudsykdom, ikke minst i yrkesdermatologisk sammenheng. Hudlidelser forårsaket av planter benevnes ofte fytodermatoser. Plantesubstansene som...