Dag Kristen Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Kristen Solberg

Dag Kristen Solberg
16.03.2020
Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad, red. Medikalisering av psykososiale problemer 284 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2019. Pris NOK 397 ISBN 978-82-7935-396-6 Denne boken oppfattes ikke som en...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum, Espen Molden
26.06.2017
I en debattartikkel i Tidsskriftet nr. 9/2017 spør Morten Svendsen Næss om antidepressiver hjelper mot depresjon og mener det er på høy tid å evaluere bruken av SSRI-preparater på nytt. Næss reiser...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
12.06.2008
I mer enn 50 år har litium vært blant de viktigste legemidler i behandlingen av psykiske lidelser. Hovedindikasjonen er behandling og forebygging av bipolar lidelse (manisk-depressiv sykdom). Litium...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
12.06.2008
Lithium has been among the most important pharmacological treatments of psychiatric disease for more than 50 years. Its main indication is treatment and prophylaxis of bipolar disorder (manic-...
Dag Kristen Solberg, Espen Molden, Helge Refsum
30.04.2009
Klopidogrel (Plavix) er blant de 5 – 7 % av legemidlene som klassifiseres som prodrugs. Felles for disse er at legemiddelmolekylene må gjennomgå en kjemisk omdanning i kroppen for å bli farmakologisk...
Ida Rudberg, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
09.02.2006
CYP-genotyping anvendes i økende grad som et ledd i individuell tilpasning av legemiddelbehandling. Ved Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, har vi utført CYP-genotyping av ca. 1 500...
Dag Kristen Solberg
23.02.2006
I en artikkel publisert på Tidsskriftets nettsider under overskriften Granateple er godt og sunt skriver Erlend Hem om – ja, nettopp dette ( 1 ). Innholdet gjentas så i Tidsskriftet nr. 3/2006 ( 2...
Dag Kristen Solberg, Jeanette Koht, Helge Refsum
07.09.2006
En 74 år gammel kvinne hadde vannavgang og rykninger i alle fire ekstremiteter da hun ble funnet hjemme av sine pårørende, som ikke fikk kontakt med henne. Hun ble innlagt i nevrologisk avdeling, men...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
13.01.2015
Patients with mental disorders are often treated with combinations of drugs that have no documented effect, in doses which are not recommended and for non-approved indications. They are treated...
Ida Rudberg, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
03.11.2005
Psykofarmaka gir ofte utilfredsstillende behandlingsresultat. Terapisvikt og plagsomme bivirkninger forekommer hyppig. Individuell variasjon i legemiddelrespons kan skyldes forskjeller i...
Dag Kristen Solberg
09.09.2010
Verdens helseorganisasjon Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care 68 s, tab. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 30 ISBN 978-92-4-154769-7 WHO har utgitt en håndbok i...
Jan Øystein Berle, Dag Kristen Solberg, Olav Spigset
21.01.2011
1 – 2 % av befolkningen har en bipolar lidelse, og tilstanden opptrer omtrent like hyppig hos kvinner som hos menn. Debuten skjer gjerne i tenårene eller tidlig i 20-årene. Problemstillinger knyttet...
Dag Kristen Solberg, Tore Haslemo, Helge Refsum
15.05.2012
Psykofarmakologisk poliklinikk ble startet ved Diakonhjemmet Sykehus i 2009. Målet er å bidra til effektiv behandling med mindre bivirkninger, interaksjoner og terapisvikt. Flertallet av pasientene...
Gudrun Høiseth, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
29.05.2012
I de tilfellene der monoterapi med et antidepressivt legemiddel ikke gir tilfredsstillende effekt, kan kombinasjonsbehandling vurderes. Årsaker til terapisvikt, som feil diagnose eller ikke-optimalt...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
13.01.2015
Pasienter med psykiske lidelser blir ofte behandlet med kombinasjoner av legemidler som ikke har dokumentert effekt, i doser som ikke er anbefalt og på ikke-godkjent indikasjon. De behandles etter «...