Dag Brekke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Brekke

Dag Brekke
21.08.2018
Blant langtidssykmeldte var det færre som returnerte til jobb og flere som ble uføretrygdet når de hadde fått tverrfaglig éndagsoppfølging og vurdering. Foto: privat Regjeringens satsning «Raskere...
Ottar Grimstad, Dag Brekke
20.02.2003
Møre og Romsdal legeforenings 700 medlemmer ønsker landsstyret velkommen til møte «med vind i Seilet»! Møre og Romsdal legeforening ser frem til å ta imot landsstyredelegatene og vise frem Molde og...
Dag Brekke
20.08.2000
De fleste deltakerne hadde vært på utenlandsoppdrag, men også noen deltok på kurset for å bli kjent med oppgavene og eventuelt delta på kommende oppdrag. Foredragsholderne var hentet fra egne rekker...
Dag Brekke
25.11.2014
In 2007 new guidelines were introduced for sickness certification in both Norway and Sweden. However, the amount of sickness certification has not changed significantly in either of the two countries...
Dag Brekke
10.12.2013
Heinrich P. Bauer (1785 – 1863) had a history as a military surgeon in Germany and (as prisoner in) France during the Napoleonic era before he became medical officer for the Romsdal Corps and settled...
Dag Brekke
25.11.2014
In 2007 new guidelines were introduced for sickness certification in both Norway and Sweden. However, the amount of sickness certification has not changed significantly in either of the two countries...
Dag Brekke
10.12.2013
Heinrich P. Bauer (1785 – 1863) hadde en forhistorie som militærlege i Tyskland og (som fange) i Frankrike i napoleonstiden, før han ble Corpslæge for Romsdalske Corps og bosatte seg i Surnadal på...
Dag Brekke
25.11.2014
I 2007 ble det innført nye retningslinjer for sykmelding i både Norge og Sverige. Sykmeldingsomfanget er imidlertid ikke vesentlig endret i de to landene etter dette. Diskusjoner legene imellom og...