Claus Klingenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsavdelingen

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Institutt for klinisk medisin

UiT – Norges arktiske universitet

Han har bidratt med idé, utforming/design av spørreskjema, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Claus Klingenberg er spesialist i barnemedisin, seksjonsoverlege og professor i barnesykdommer.

Artikler av Claus Klingenberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media