Claus Klingenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsavdelingen

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Institutt for klinisk medisin

Det helsevitenskapelige fakultet

UiT Norges arktiske universitet

Forfatterbidrag: studiedesign, analyse og tolking av data, revisjon og ferdigstilling av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Claus Klingenberg er spesialist i barnesykdommer, seksjonsoverlege og professor.

Artikler av Claus Klingenberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media