Claus Klingenberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Pediatrisk forskningsgruppe

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

og

Barne- og ungdomsavdelingen

Universitetssykehuset Nord-Norge

Claus Klingenberg har bidratt med idé, litteratursøk og tolkning av data samt revidering av manuskript.

Claus Klingenberg er spesialist i barnesykdommer, seksjonsoverlege og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han sitter i rådgivende styre for Nordic Neonatal Meeting, som mottar støtte fra Chiesi.

Artikler av Claus Klingenberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media