Christopher Elnan Kvistad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christopher Elnan Kvistad

Christopher Elnan Kvistad
28.05.2018
Silje Bringsrud Fekjær Ph.d. – en veiviser 132 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-51066-1 Dette er en praktisk orientert håndbok som handler om hvordan man skal...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen, Anne Hege Aamodt, Nicola Logallo
08.01.2018
Tenecteplase har flere fordeler sammenlignet med det tradisjonelle trombolysepreparatet alteplase. Hjertelegene gikk over til tenecteplase ved akutt hjerteinfarkt for 18 år siden. Er tiden kommet for...
Christopher Elnan Kvistad, Øivind Torkildsen, Halvor Næss, Sigurd Svalestad
13.09.2016
Kan man gi trombolytisk behandling eller utføre trombektomi hvis pasienten våkner med slagsymptomer? Opptil en firedel av alle hjerneinfarkt skjer under søvn, men trombolytisk behandling er...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen
30.06.2015
Takk for et interessant innlegg. Harald Nes savner presisjon. Diffusjonsavvik er imidlertid i seg selv et stort tema, og en kommentarartikkel om praktisk bruk av MR gir nok ikke rom for en fyldig...
Christopher Elnan Kvistad, Nicola Logallo, Halvor Næss, Lars Thomassen
14.10.2014
Et vanlig argument mot å gi trombolytisk behandling intravenøst til pasienter med milde symptomer ved akutt hjerneinfarkt er at disse pasientene uansett har god prognose. Milde symptomer etterfølges...
Christopher Elnan Kvistad
30.06.2015
Takk for et interessant spørsmål. Slik jeg skjønner det, så lurer du på om en diffusjonsvektet MR vil tilføre diagnostisk verdi lang tid etter den opprinnelige iskemiske episoden, siden...
Christopher Elnan Kvistad
25.08.2015
Intravenøs trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt kan være trygt selv om det foreligger kontraindikasjoner. Effekten kan være avhengig av blant annet kroppstemperatur og røyking. Christopher Elnan...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen, Gunnar Moen, Halvor Næss
19.05.2015
Bedret radiologisk diagnostikk av cerebral iskemisk skade har vært medvirkende til en moderne, vevsbasert definisjon av transitorisk iskemisk anfall og hjerneinfarkt. Diffusjonsvektet magnetisk...