Christine Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christine Henriksen

Randi J. Tangvik, Liv Elin Torheim, Christine Henriksen
17.04.2018
Leger har en viktig rolle i å forebygge og behandle underernæring. Gevinsten for pasientene og for samfunnet kan bli betydelig. Om lag hver tredje pasient eller beboer ved sykehus og sykehjem og hver...
Christine Henriksen, Morten Grønn, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen
20.05.2004
Hvert år blir det født ca. 630 barn med svært lav fødselsvekt (< 1 500 g) i Norge ( 1 ). Overlevelsen til denne gruppen for tidlig fødte barn har økt markert de siste 30 årene. Nå overlever om lag...
Christine Henriksen
17.02.2005
Langer, Jerk W. Kost og graviditet Sund mat til dig og dit barn. 176 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Pris DDK 199 ISBN 87-17-03741-7 Kost og graviditet henvender seg...