Populært om kosthold til gravide

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Langer, Jerk W.

  Kost og graviditet

  Sund mat til dig og dit barn. 176 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Pris DDK 199

  ISBN 87-17-03741-7

  Kost og graviditet henvender seg til blivende mødre. Forfatterens ambisjon er å samle de nyeste forskningsresultatene på ett sted og presentere dem for gravide på en forståelig måte. Han har langt på vei lyktes med dette. Boken inneholder 19 korte kapitler, og starter med en morsom kunnskapstest. Deretter omtales temaer som lynguide til sunne matvaner, vektøkning, appetitt, vegetarkost, tvillingsvangerskap, omega-3, vitaminer og mineraler, kosttilskudd, spiseforstyrrelser, kaffe, alkohol og matvarer som bør unngås. Det er brukt bilder, tabeller, faktaruter og sitater som gjør teksten svært leservennlig. Forfatteren er utdannet lege og er kjent som TV-doktor i Danmark. Han er godt oppdatert på fagfeltet og har samlet et relevant utvalg av referanser bakerst i boken.

  En svakhet med boken er at den er skrevet for danske forhold. På mange områder er rådene annerledes enn de vi gir i Norge. I boken advares det mot å bruke tran på grunn av høyt innhold av vitamin A. Vitamin A-innholdet i norsk tran er så lavt at det uten fare kan brukes av gravide. I boken anbefales dessuten rutinemessig jerntilskudd fra graviditetsuke 20, noe man er på vei bort fra her hjemme. Videre står det at margarin ikke er beriket med vitamin D, noe den er i Norge. Melk fremheves som den beste kilden til vitamin D, og dette stemmer heller ikke for norske forhold.

  Man bør også være oppmerksom på at forfatteren benytter en uvanlig formel for beregning av energibehov. Det anbefales 25,2 kcal per kilo kroppsvekt pluss 300 kcal på grunn av graviditeten. Veier kvinnen 60 kg før graviditeten, blir dette ca. 1800 kcal per dag. Statens ernæringsråd anbefaler ca. 2450 kcal til en gravid kvinne med tilsvarende vekt.

  Det er positivt at boken legger større vekt på hva man faktisk bør spise under graviditeten enn hvilke matvarer som bør unngås. Jeg antar at boken kan være nyttig både for blivende mødre og for helsepersonell som møter gravide. Det beste ville likevel være å få en tilsvarende bok for norske forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media