Christian Siva

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Siva

Christian Siva
28.02.2008
Den norske lægeforening Veileder i akutt pediatri Norsk barnelegeforening 2007. 378 s, tab, ill. Oslo: Den norske lægeforening, 2007. Pris NOK 250 ISBN 978-82-8070-054-4 I tråd med redaksjonsgruppens...
Christian Siva
03.12.2009
Markestad, T. Klinisk pediatri 2. utg. 416 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 478 ISBN 978-82-450-0745-9 Første utgave av denne læreboken kom i 2003. Den nye er betydelig omarbeidet...
Christian Siva
30.06.2005
Jeg vil gjerne komme med noen synspunkter i anledning artikkelen av Svein Steinert & Hasse Melbye, Utdanning av allmennleger – hva kan vi lære av Nederland? , i Tidsskriftet nr. 8/2005 ( 1 )...