Bør turnustjenesten forkortes?

Christian Siva Om forfatteren
Artikkel

Jeg vil gjerne komme med noen synspunkter i anledning artikkelen av Svein Steinert & Hasse Melbye, Utdanning av allmennleger – hva kan vi lære av Nederland?, i Tidsskriftet nr. 8/2005 (1).

Skal en redusert turnustjeneste hjelpe våre ferske kolleger ut i fast jobb? Eller er dette en måte å få bort den økende ventelisten på autorisasjon av leger? Hvorvidt man skal kutte ned på tiden for å bli spesialist i allmenmedisin, er opp til spesialitetskomiteen. Men spør du meg, så er det å kutte ned på turnustiden en altfor enkel utvei for en nokså vanskelig og i omfang voksende problemstilling. Riktignok er det slik at turnustjenesten ikke er blitt evaluert grundig, men det er mye bra arbeid som pågår. Ikke har turnustjenesten forandret seg så mye som resten av Helse-Norge. Det blir flere og flere om beinet, og med rette kan man spørre seg om hvordan man skal sikre kvalitet. Hva har vi og hva mangler vi? Har pasientene lidd?

Steinert & Melbye mener at seks måneders tjeneste ved et sykehus ved to avdelinger er tilstrekkelig. Det gir ikke kvalitet, selv med bedre veiledning og mer intens oppfølging. Hva skal man rekke på tre måneder? Blir man trygg på seg selv i løpet av den tiden? Tid er viktig og nødvendig for å vokse.

Steinert & Melbye legger mye vekt på rekruttering til allmennmedisin. Helt greit. Men det må ikke gå utover dem som skal bli sykehusleger. Bred erfaring er nødvendig. Litt kirurgi er greit å kunne selv om man skal bli geriater. Veiledning, både i sykehus og i distrikt, er noe som er sterkt ønsket og nødvendig, men reformer, DRG-poeng og økende arbeidsoppgaver fører til en nedprioritering av veiledning. Er det overraskende?

Vi kan ikke ha en type turnustjeneste for dem som skal bli allmennleger og en for dem som skal bli sykehusleger. Det er i turnustjenesten mange av oss finner ut hva vi skal satse på. Dette er nødvendig for å gi pasientene den kvaliteten de skal ha. Selv om flere land har avviklet turnustjenesten, er det ikke selvsagt at det må gjøres i Norge. Norske turnusleger er stort sett fornøyde med turnustjenesten. Jeg har selv nylig gjennomført turnustjeneste og synes det er viktig å kjempe for å ha en slik ordning. Å redusere turnustjenesten er første steg mot å avvikle den. Jeg er helt enig med Steinert & Melbye at vi trenger en målrettet, veiledet og kvalitetssikret turnustjeneste. Det er gode argumenter for å gjøre noen forandringer. Men å kutte ned på turnustiden er ikke løsningen.

Anbefalte artikler