Christian Magnus Thaulow

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinisk institutt II

Universitetet i Bergen

og

Barne- og ungdomsavdelingen

Haukeland universitetssjukehus

Forfatterbidrag: innhenting og tolking av data, revisjon og ferdigstilling av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Christian Magnus Thaulow er spesialist i barnesykdommer, ph.d.-stipendiat og overlege. Han forsker på antibiotikabruk hos barn.

Artikler av Christian Magnus Thaulow
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media