Christian Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Lund

Arve Dahl, Christian Lund, David Russell
29.03.2007
Fargedopplerultralyd av de precerebrale arterier. Illustrasjonsfoto Rikshospitalet–Radiumhospitalet Hjerneinfarkter utgjør rundt 85 % av alle hjerneslag. Tradisjonelt har man delt hjerneinfarktene i...
Christian Lund, Arve Dahl, David Russell
29.03.2007
Et transitorisk iskemisk anfall (TIA) er det kliniske uttrykk for en akutt, men (antatt) forbigående sirkulasjonsforstyrrelse i hjernen. Anslagsvis 15 – 26 % av dem som rammes av hjerneinfarkt har...
David Russell, Christian Lund, Arve Dahl
17.05.2007
Rundt 13 000 nordmenn rammes årlig av hjerneinfarkt, for om lag 3 000 dreier det seg om residivinfarkt ( 1 ). Dessuten vil minst 5 000 personer i løpet av et år oppleve et transitorisk iskemisk...
David Russell, Arve Dahl, Christian Lund
15.03.2007
Hjerneslagsykdom medfører stor helsemessig belastning for dem som rammes, og betydelige utgifter for samfunnet. Det er anslått at 15 000 nordmenn får hjerneslag hvert år og at rundt 5 000 av disse...
Christian Lund
15.03.2007
Baumgartner, RW. Handbook on neurovascular ultrasound Frontiers of neurology and neuroscience. Bd. 21. 276 s, tab, ill. Basel: Karger, 2006. Pris EUR 163 ISBN 3-8055-8022-3 Ultralyd spiller en stadig...
Christian Lund
03.04.2008
Å få hjerneslag på sykehus er ikke uvanlig. Anslagsvis 6,5 – 15 % av alle som rammes av hjerneslag, får sykdommen under et sykehusopphold ( 1 ). Ved alle større kirurgiske inngrep, spesielt innen...
Christian Lund, David Russell
04.12.2008
I to gode artikler i Tidsskriftet nr. 19/2008 gir norske kardiologer og hjerteradiologer oversikt over mulighetene og begrensningene ved ikke-invasiv diagnostikk av koronarsykdom med CT-angiografi (...
Christian Lund
03.12.2009
Tønsaas og medarbeidere presenter sykehistorien til en 39 år gammel mann som brått utviklet en intens hodepine. Nevroradiologisk undersøkelse med CT cerebrum viste blod beliggende subaraknoidalt over...
Kristin Gran Olsen, Christian Lund
14.12.2006
Med subclavian steal-hemodynamikk forstås det patologiske blodstrømsmønsteret som forårsakes av en arteriestenose eller -okklusjon proksimalt for avgangen av ipsilateral a. vertebralis, og som kan...
Christian Lund
05.10.2006
Ved et hjerneslag påføres hjernen varig skade, og mange av dem som overlever akuttfasen ved et hjerneslag, vil leve videre med betydelige funksjonsutfall. Ett av fire hjerneinfarkter forutgås av et...
Christian Lund, Arve Dahl, David Russell
25.08.2005
I sin lederartikkel om hjerneslagbehandling i Tidsskriftet nr. 12/2005 ( 1 ) gir professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller uttrykk for faglige synspunkter og holdninger som vi finner å måtte...