Christian Grimsgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard
04.09.2017
Pseudovitenskapelige helseøkonomiske metoder tildekker politiske dilemmaer og fratar oss valgmulighetene. Nylig inviterte Legeforeningen ungdomspolitikere til en samling. Hva ønsker dere å utrette...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
The scaphoid bone (os scaphoideum) is one of eight bones in the wrist. About half of the bone is covered with cartilage. It articulates with the radius, lunate, capitate, trapezoid and trapezium...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
The scaphoid bone (os scaphoideum) is one of eight bones in the wrist. About half of the bone is covered with cartilage. It articulates with the radius, lunate, capitate, trapezoid and trapezium...
Christian Grimsgaard
16.12.2010
Redaktørens leder om Oslo-prosessen i Tidsskriftet nr. 17/2010 har utløst en debatt som demonstrerer en avgrunn mellom ansatte og ledelse i Oslo universitetssykehus ( 1 ). Klinikksjef Skraastad...
Christian Grimsgaard
18.09.2012
Konflikten mellom sentral styring og institusjonenes autonomi er ikke særegen for Oslo, men tvert imot aktuell i de øvrige helseforetakene og i diskusjonen om museer, utdanningsinstitusjoner m.m...
Christian Grimsgaard
05.03.2013
Redaktørens intrigante leder i Tidsskriftet nr. 1/2013 er bygd opp rundt diskutable forutsetninger og en sammenblanding av «de» og «vi» ( 1 ). Det er ingen grunn til å anta at dagens organisering er...
Ole Reigstad, Rasmus Thorkildsen, Christian Grimsgaard, Knut Melhuus, Magne Røkkum
30.06.2015
Os scaphoideum er en av åtte knokler i håndroten. Om lag halvparten av beinet er dekket av leddbrusk. Det artikulerer med radius, lunatum, capitatum, trapezoid og trapezium. Tidligere kadaverstudier...
Christian Grimsgaard
30.06.2015
Berg, Eli Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet. 124 s. Oslo: Emilia forlag, 2015. Pris NOK 200 ISBN 978-82-7419-149-5 Med sin forrige bok På helsa løs – om omstilling ved Ahus – meldte...
Christian Grimsgaard
10.02.2015
Ekeland, Tor-Johan Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere 2. utg. 223 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 389 ISBN 978-82-05-47198-6 Konflikt og konfliktforståelse...