Carl S. Albretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl S. Albretsen

Carl S. Albretsen
29.03.2007
Forkortelser og samling av de første bokstavene i en ordrekke florerer på alle fagområder. I medisinen ser vi tallrike eksempler på dette. Hver spesialitet har sine spesifikke «kodeord». Forkortelser...
Carl S. Albretsen
29.05.2008
Mennesket har mulighed for glæder uden tal. Den ædleste af alle er at kunne når man skal. Piet Hein ( 1 ) En nattevandring til toalettet er vanlig for eldre menn. Selv syntes jeg det gikk over...
Carl S. Albretsen
14.02.2008
Medier som skader og dreper var tittelen på en artikkel av Marit Christensen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 24/2007 ( 1 ). Den bør brukes i undervisningen av studenter i mange faggrupper. Som...
Carl S. Albretsen
25.06.2009
Lisbet Sandtorv og medarbeidere tar i en artikkel i Tidsskriftet nr. 4/2009 opp hvordan det går med barn av mødre som er under legemiddelassistert rehabilitering ( 1 ). Undertegnede hadde i 1960-...
Carl S. Albretsen
20.01.2002
Ann Færden peker i sin interessante artikkel i Tidsskriftet nr. 29/2001 (1) på mange vesentlige momenter i behandling av mennesker med lang tids psykiatrisk lidelse. Disse mennesker er som andre ”...
Carl S. Albretsen
30.04.2012
Jeg vil takke Harald Brauer & Egil W. Martinsen for en lærerik artikkel i Tidsskriftet nr. 2/2012 om puerperalpsykose ( 1 ). Jeg savner strukturerte opplegg for spedbarnet og ektefellen (...