Carl Ditlef Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carl Ditlef Jacobsen

Carl Ditlef Jacobsen
30.10.2000
Et nytt nettsted om kosthold ble annonsert i Tidsskriftet nr. 23/2000 (1). Det ser meget tilforlatelig ut, men jeg blir betenkt når jeg ser hvem som sponser tiltaket, – bl.a. Tine meierier og Natural...
Carl Ditlef Jacobsen
03.02.2005
I Tidsskriftet nr. 21/2004 har Thomas Bøhmer en nyttig oversikt over spørsmål rundt kosttilskudd relatert til vitaminbruk ( 1 ). I Dagsavisen 7.11. 2004 advarer Christian A. Drevon mot ukritisk bruk...
Carl Ditlef Jacobsen
06.10.2005
Psykiater Einar Kringlen er ute i Aftenposten 12.8. 2005 og hevder at Richard Doll burde hatt nobelprisen i medisin ( 1 ). Dette er jeg hjertens enig i. Men i følgende sitat desinformerer han kraftig...
Carl Ditlef Jacobsen
18.09.2012
Blodtrykksmålingens metodologi ignoreres. Sannsynligvis er det mange i dag som ikke burde fått antihypertensiver. Publisert først på nett 24.8. 2012 Jeg er en gammel internist som ennå preges av...
Carl Ditlef Jacobsen
01.10.2013
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1687 I Tidsskriftet nr. 16/2013 under Brev til redaktøren har litteraturreferansen i Carl Ditlef Jacobsens innlegg falt ut. Her er den. Vi beklager feilen. Den er...
Carl Ditlef Jacobsen
03.09.2013
I Tidsskriftet nr. 17/2012 skrev jeg en kommentarartikkel om de metodologiske problemene i hypertensjonssaken ( 1 ). Jeg brukte denne overskriften og ba om innspill fra fagfolk. Det kom ingen...
Carl Ditlef Jacobsen
01.07.2014
I Tidsskriftet nr. 8/2014 har Harg og medarbeidere en viktig kommentar til risikoen ved bruk av nye blodfortynnende legemidler ( 1 ). Hensikten er tydelig å belyse spørsmålet slik at ikke bare leger...
Carl Ditlef Jacobsen
02.09.2014
I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2014 får jeg et svar fra Steinar Madsen og medarbeidere som virker meget forstyrrende på mitt behov for klare definisjoner og begreper når det gjelder...
Carl Ditlef Jacobsen
13.01.2015
I Tidsskriftet nr. 20/2014 omtales lungeskader fra arbeidsmiljø i en lederartikkel av Aasen & Kongerud ( 1 ). De skriver at «bildet er i ferd med å endres» når det gjelder oppfatningen av at...
Carl Ditlef Jacobsen
11.08.2015
Den interessante studien av Fjermeros og medarbeidere ( 1 ) er dessverre preget av mangelen på fornuftig definisjon og kategorisering av bivirkninger, siden det er uklart for leseren hvordan dette...
Carl Ditlef Jacobsen
19.05.2015
I Tidsskriftet nr. 6/2015 kommenterer Bjørn Hilt det gode arbeid norske Leger mot atomvåpen medvirker til ( 1 ). Han håper som oss alle at atomvåpen etter hvert blir forbudt. Men når han...
  •