Britt Nakstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Britt Nakstad

Tone Bruun, Britt Nakstad, Margrethe Greve-Isdahl, Heidi Hovde, Truls M. Leegaard, Elmira Flem
24.06.2019
Premature barn er sårbare for alvorlig rotavirusgastroenteritt. Det er anbefalt å vaksinere de premature barna mens de ligger på sykehus, slik at de ikke blir for gamle til å...
Anne Marthe Boldingh, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
29.05.2018
Neonates that fail to breathe for themselves and/or have a slow heart rate immediately after birth should, according to Norwegian and international guidelines, undergo cardiopulmonary resuscitation...
Anne Marthe Boldingh, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
28.05.2018
Nyfødte som like etter fødselen ikke puster selv og/eller har langsom hjerterytme, skal ifølge norske og internasjonale retningslinjer gjennomgå hjerte-lunge-redning (HLR) etter klart definerte...
Britt Nakstad
02.05.2017
Andersen, Jesper Brandt Børnelægens store bog om barnets sygdomme 458 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 400 ISBN 978-87-7749-852-7 Dennee danske læreboken i pediatri baserer seg...
Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
12.11.2012
Perinatal asphyxia is caused by a number of conditions that occur during the perinatal period and which lead to hypoxia, ischaemia, hypercapnia and metabolic acidosis ( 1 ). Symptoms and findings...
Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
12.11.2012
Fødselsasfyksi forårsakes av en rekke tilstander som oppstår i perinatalperioden og som fører til hypoksi, iskemi, hyperkapni og metabolsk acidose ( 1 ). Symptomer og funn som tyder på fødselsasfyksi...
Anne Lee Solevåg, Ann Kristin Borge, Merete Olsen, Helene Lie, Britt Nakstad
11.11.2014
Utgangspunktet for familiefokusert behandling er at foreldre er nødvendige omsorgspersoner for sine barn under sykehusinnleggelse, ikke minst i nyfødtperioden. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget...