God bok for mange formål

Britt Nakstad Om forfatteren
Artikkel

Andersen, Jesper Brandt

Børnelægens store bog om barnets sygdomme

458 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 400

ISBN 978-87-7749-852-7

Dennee danske læreboken i pediatri baserer seg på ny kunnskap, kombinert med forfatterens erfaringer gjennom mangeårig praksis som barnelege i og utenfor barneavdelinger. Det finnes ingen referanser til innholdet, men det er anført hvilke litteraturkilder forfatteren har benyttet. Boken er pent innbundet, men relativt tung å bære med seg. Ifølge forfatteren selv er den beregnet på barnefamilier, personell ved barneavdelinger og dem som til daglig jobber med barn. Imidlertid er den såpass detaljert, teoretisk og praktisk at den vil gi medisinstudenter et godt og bredt grunnlag, i hvert fall sammenlignet med andre norske lærebøker i pediatri som brukes i dag.

Boken er inndelt i 15 kapitler om alminnelige barnesykdommer. Den omhandler også tilstander og sykdommer som er sjeldne, men som skaper mye bekymring blant foreldre og derfor fører til kontakt med leger og barneavdelinger. Forfatteren innleder med et kapittel om det syke og friske barnet, og han gir råd om hvordan man kan vurdere om barnet er sykt eller friskt. Etter dette første kapitlet følger de tradisjonelle sykdomskategoriene. Et ti siders kapittel om barnevaksinasjoner er nyttig, men kanskje mer tilpasset barnefamilier enn medisinstudenter. Forfatteren har også inkludert enkelte kirurgiske tilstander som er vanlige hos barn. Også disse presenteres med teoretisk grunnlag og praktiske råd.

Før hvert kapitel er det én til to passende lange pasienthistorier fra forfatterens praksis i og utenfor sykehus. Dette bør gjøre leseren nysgjerrig på resten av kapitlet og er en spennende pedagogisk vri. Kapitlene er ellers inndelt i korte, oversiktlige avsnitt hvor det stilles relevante spørsmål i overskriften som besvares i avsnittet som følger. Likeså finnes gode illustrasjoner som tydelig poengterer det som omtales i teksten.

Denne boken er et godt tilskudd til skandinavisk litteratur om barnesykdommer. Den kan brukes av medisinstudenter og helsepersonell, gjerne supplert med internasjonale oppslagsverk. Boken er innholdsrik, lettlest og fylt med interessante pasienthistorier og praktiske råd.

Anbefalte artikler