Ikke-medikamentell behandling av lett demens

Brækhus A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Aldersdemens er en vanlig sykdom i eldre år, ca. 15% av befolkningen over 75 år rammes. Mange eldre med symptomer forenlig med demens utredes ikke tilstrekkelig. Én viktig årsak kan være oppfatningen om at det uansett “ikke er noe å gjøre”. Denne artikkelen setter søkelys på tiltak som kan og bør iverksettes tidlig i sykdomsforløpet for å lette både pasientens og pårørendes situasjon. Pasientorienterte tiltak omfatter informasjon om sykdommen, praktiske hjelpemidler som automatisk klokke og kalender, trening av hukommelsesfunksjon og støttebehandling ved depresjon. Samtalegrupper for pasientene der deltakerne får anledning til å diskutere med andre i liknende situasjon omtales. Det drøftes også tiltak rettet primært mot pårørende, sykdommens skjulte ofre. Utredning og diagnose tidlig i forløpet er sterkt ønsket av de fleste pårørende, ikke minst fordi det da er lettere å tilegne seg informasjon om sykdommen. Praktiske råd, mestrings- og kommunikasjonsstrategier beregnet på pårørende omtales også kort.

Anbefalte artikler