Ikke-medikamentell behandling av lett demens

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Aldersdemens er en vanlig sykdom i eldre år, ca. 15% av befolkningen over 75 år rammes. Mange eldre med symptomerforenlig med demens utredes ikke tilstrekkelig. Én viktig årsak kan være oppfatningen om at det uansett "ikke er noe ågjøre". Denne artikkelen setter søkelys på tiltak som kan og bør iverksettes tidlig i sykdomsforløpet for å lette bådepasientens og pårørendes situasjon. Pasientorienterte tiltak omfatter informasjon om sykdommen, praktiske hjelpemidlersom automatisk klokke og kalender, trening av hukommelsesfunksjon og støttebehandling ved depresjon. Samtalegrupper forpasientene der deltakerne får anledning til å diskutere med andre i liknende situasjon omtales. Det drøftes også tiltakrettet primært mot pårørende, sykdommens skjulte ofre. Utredning og diagnose tidlig i forløpet er sterkt ønsket av defleste pårørende, ikke minst fordi det da er lettere å tilegne seg informasjon om sykdommen. Praktiske råd, mestrings-og kommunikasjonsstrategier beregnet på pårørende omtales også kort.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media