Aldring, demens og bilkjøring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra fylte 70 år kreves helseattest for å inneha førerkort. Attesten skal utfylles av lege. Legen har meldeplikt dersomkravene til å ha sertifikat ikke er oppfylt. For legen kan vurderingen være problematisk på flere måter. Det gjelderden konkrete vurderingen av hvorvidt pasienten fyller kravene, men legens rolle i en mellomstilling mellom pasient ogsamfunn kan også være vanskelig. Basert på litteraturgjennomgang og egne erfaringer diskuteres disse problemene medutgangspunkt i demenssykdommene. Demens er hyppig i eldre år og rammer ca. 15% av alle over 75 år. Moderat oglangtkommet demens er uforenlig med bilkjøring, men en del av pasientene med mild grad av demens er fremdeles i standtil å kjøre bil på en forsvarlig måte. Utfordringen består i å identifisere dem som fremdeles er sikre bilførere.Gjeldende retningslinjer til bruk ved vurdering av fortsatt bilkjøring hos pasienter med demens gjennomgås kort.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media