Børre Fevang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Børre Fevang

Ingvild Nordøy, Mai A.S. Fraz, Marius Trøseid, Børre Fevang, Pål Aukrust
25.05.2020
Vi viser til M. Teigen Hauge og medforfatteres interessante kasuistikk om ARDS ved Covid-19 infeksjon og gjentatte negative nasofarynksprøver ( 1 ). Vi ønsker kun å kommentere kort opplysningen om at...
Marius Trøseid, Ingvild Nordøy, Børre Fevang, Pål Aukrust
30.11.2018
Innføring av anbud på hivlegemidler kan gi negative helsekonsekvenser. Selv om anbud på legemidler i sykehus har vært et viktig virkemiddel for å presse ned prisen for kurativ behandling av hepatitt...
Børre Fevang
22.01.2018
Sjefredaktør Are Brean peker fortjenestefullt på røverkonferanser som en trussel mot tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og henviser videre til røvertidsskrifter der en mot en pen sum kan få...
Børre Fevang
12.12.2017
Redaktør Are Brean peker fortjenestefullt på røverkonferanser som en trussel mot tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og henviser videre til røvertidsskrifter der en mot en pen sum kan få...
Benedicte Falkenberg-Jensen, Trond Mogens Aaløkken, Børre Fevang
23.08.2016
En tidligere frisk kvinne i 40-årene hadde hatt flere episoder med hemoptyse. Utredning med røntgen thorax og CT thorax ved et privat institutt hadde vist diffust avgrensede sentrilobulære noduli,...
Børre Fevang
28.10.2014
Ochs, Hans D. Smith, C. I. Edvard Puck, Jennifer M. Primary immunodeficiency diseases A molecular and genetic approach. 3. utg. 911 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 163...