Se artikkelen og alle kommentarer

Open access - elefanten (eller isbjørnen) i rommet

Børre Fevang Om forfatteren
Artikkel

Redaktør Are Brean peker fortjenestefullt på røverkonferanser som en trussel mot tillit og kvalitet i medisinsk vitenskap, og henviser videre til røvertidsskrifter der en mot en pen sum kan få publisert artikler som ikke holder vitenskapelig mål (1). Redaktøren virker imidlertid å vegre seg mot å navngi elefanten - eller isbjørnen - i rommet, nemlig introduksjonen av «open access» som i praksis innebærer at forfatterne av en vitenskapelig artikkel selv betaler for å få den publisert. Open-access bevegelsen har med selvbestaltet moralsk autoritet hoppet bukk over de forskningsetiske problemstillingene dette reiser. Konsekvensene er imidlertid åpenbare: mengden artikler kommer til å øke, kvaliteten vil synke, fagfelle-systemet settes under et enormt press - og forlagene tjener akkurat like mye penger som før.

Anbefalte artikler