Bodil Bjerkehagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for patologi

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Hun har bidratt med utforming/design, utarbeiding/revisjon av selve manuset, særlig utrednings- og patologidelen, og godkjenning av innsendte manusversjon.

Bodil Bjerkehagen er spesialist i patologi med spesialkompetanse i bløtvevs- og beinsvulster, overlege og seksjonsleder ved Seksjon for barnekreft, øre-nese-hals, sarkom og hematopatologi.

Artikler av Bodil Bjerkehagen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media