Bjørn Ravneberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Ravneberg

Bjørn Ravneberg
11.08.2005
Hougaard, Espen Angst - mestring av angst og panikk 140 s, tab, ill. Vollen: Tell forlag, 2004. Pris NOK 220 ISBN 82 -7522- 228-1 Den danske psykologen Espen Hougaard har bidratt med flere gode bøker...
Kjetil Horn, Egil Martinsen, Bjørn Ravneberg, Tone Madland Skeie
24.01.2012
Leder i psykoterapiutvalget Bente Øvensen og leder i spesialitetskomiteen Morten S. Selle kom i Tidsskriftet nr. 1/2012 med svar ( 1 ) til et innlegg ( 2 ) i en debatt rundt den rollen kognitiv...
Bjørn Ravneberg
07.08.2012
Ameringen, Michael Van Pollack, Mark Generalized anxiety disorder 108 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 13 ISBN 978-0-19-955783-7 Boken er i lommeformat og inneholder åtte...
Bjørn Ravneberg
06.08.2013
Kvale, Gerd Havik, Odd E. Heiervang, Einar R. Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? 226 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 329 ISBN 978-82-15-01879-9 En rekke...