Godt om mestring av angst og panikk

Bjørn Ravneberg Om forfatteren
Artikkel

Hougaard, Espen

Angst - mestring av angst og panikk

140 s, tab, ill. Vollen: Tell forlag, 2004. Pris NOK 220

ISBN 82 -7522- 228-1

Den danske psykologen Espen Hougaard har bidratt med flere gode bøker om psykoterapi og angst. Nå foreligger i norsk oversettelse Angst - mestring av angst og panikk. Boken retter seg mot fagfolk, pasienter og andre interesserte. Boken har siden 1997 vært brukt av pasienter i behandling ved Psykologisk institut i Århus.

Leseren får gjennom seks kapitler en innføring i skillet mellom normal og patologisk angst, diagnostikk av angstlidelser og angstlidelsenes etiologi og behandling. Man finner i tillegg en referanseliste med kommentarer, de diagnostiske kriteriene for angstlidelsene (ICD-10 og DSM-IV) og åtte mye brukte selvregistreringsskjemaer for pasienter til kopiering.

Boken er velskrevet, kort og krever ingen spesielle forkunnskaper. Den gir en god innføring i den kognitive atferdsterapeutiske modellen for forståelse og behandling av angstlidelser. Medikamentell behandling beskrives også kort. Boken anbefales som en innføring i feltet til alle som behandler mennesker med angstlidelser. Pasienter i behandling, pårørende og andre interesserte vil også ha glede av den.

Anbefalte artikler