Bjørn Moum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Moum

Bjørn Moum
08.04.2020
Pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom behandles ofte med immundempende medikamenter. Det gjør pasientene mer utsatt for infeksjon. Mange pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD...
Bjørn Moum
01.11.2007
Behandling med såkalte biologiske legemidler ved inflammatoriske sykdommer i ledd, hud og tarm har endret sykdomsforløpet dramatisk og gitt bedre livskvalitet og færre komplikasjoner for mange de...
Bjørn Moum
14.06.2007
Antall pasienter med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt som får behandling med biologiske legemidler, bl.a. tumornekrosefaktor-α-hemmere, øker sterkt. Behandlingen kan kombineres med annen...
Magne Henriksen, Bjørn Moum
18.10.2007
Sammenhengen mellom ulcerøs kolitt og kolorektal kreft ble beskrevet så tidlig som i 1920-årene. Senere er det også funnet en sammenheng mellom Crohns sykdom i colon og kreftutvikling. I tillegg har...
Bjørn Moum, Olav Sandstad
03.04.2008
Det kan bli bedre samhandling og mer robuste enheter når gastromedisinske og gastrokirurgiske fagområder slås sammen, men det kan også bli problemer på grunn av kulturforskjeller. Per Sandvei (t.v)...
Tom Øresland, Bjørn Moum
19.11.2009
Bruken av TNF-α-hemmere øker raskt, og en økt risiko for infeksjoner ved behandling bekymrer kirurger som må operere disse pasientene. Blant gastrokirurger råder det skepsis til hva et slikt inngrep...
Bjørn Moum
02.11.2006
Overføring av finansieringsansvaret for nye og effektive legemidler mot inflammatorisk tarmsykdom fra stat til helseforetak kan føre til underfinansiering av sykehus. Bosted kan bli avgjørende for om...
Morten Tangen, Svend J. Andresen, Bjørn Moum, Truls Hauge*
08.06.2006
I Norge har det i perioden 1953 – 2003 vært en stabil årlig insidens av kreft i spiserøret, med to til fire tilfeller per 100 000 for menn og ett tilfelle per 100 000 for kvinner ( 1 ). Dysfagi er...
Bjørn Moum
25.09.2003
Det foreligger ingen akseptert hypotese for patofysiologien ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Genetikk, miljø og lokale forhold i tarmen utgjør de viktigste hypotesene for etiologien bak sykdommen...
Bjørn Moum
10.11.2002
Kolorektalcancer var kjent som en komplikasjon til ulcerøs kolitt for mer enn 70 år siden. Selv om det historisk sett foreligger økt risiko for kolorektalcancer, er totalmortaliteten ved ulcerøs...
Bjørn Moum
30.01.2001
Prognosen ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom har bedret seg i løpet av de siste 20 – 30 år, bl.a. som resultat av fremskritt innen medisinsk behandling og ved nye behandlingsmessige prinsipper og...
Bjørn Moum
30.01.2001
Basert på materiale publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology (48) Behandling av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom i svangerskapet byr på spesielle utfordringer. Det vil være en...
Bjørn Moum
30.03.2001
I sin kommentar til min (1) og Hovdenak & Schlichtings (2) artikkel understreker Annette Larsen med henvisning til to artikler at forløsning ved ulcerøs kolitt for kvinner operert med ileoanal...
Bjørn Moum
30.04.2001
I gjennomgang av langtidsresultatene fra Rikshospitalet presenteres i Tidsskriftet nr. 3/2001 data om akutt kolektomi og ileoanal anastomose hos 31 pasienter med ulcerøs kolitt (1). Resultatene viser...
Bjørn Moum, Truls Hauge, Frode Lerang, Per Sandvei, Magne Henriksen, Torkil Pettersen
30.11.2001
Pasienter med akutte blødningstilstander i øvre mage-tarm-kanal utgjør en betydelig del av øyeblikkelig hjelp-pasienter ved kirurgiske og medisinske avdelinger. Insidensen er ca. 100 per 100 000...
Bjørn Moum, Jørgen Jahnsen
25.03.2010
Surgical treatment of morbid obesity in patients with inflammatory bowel disease is a difficult issue. There are very few references to this subject in the literature, which may mean that little is...
Bjørn Moum, Knut E.A. Lundin
29.04.2014
Treatment of ulcerative colitis and Crohn’s disease with biological medicines is usually effective, but costly. The patent on the first medicine to come on the market has expired, and a much cheaper...
Truls Hauge, Bjørn Moum, Per Sandvei, Frode Lerang, Per Ravneng
10.05.2000
Koagulasjon i forbindelse med endoskopi har i hovedsak bestått i mono- og bipolar elektrokoagulasjon. Ved noen større avdelinger anvendes også laser. Argonplasma-koagulasjon innebærer...
Ketil Størdal*, Beint Bentsen*, Helge Skulstad*, Bjørn Moum
30.01.2000
Gastroøsofageal reflukssykdom er en tilstand med unormal tilbakestrømning av ventrikkelinnhold til spiserøret. Symptomene på gastroøsofageal reflukssykdom hos barn skiller seg noe fra symptomene hos...
Bjørn Moum
11.03.2010
Behandling med stoffer som hemmer tumornekrosefaktor-α (TNF-α) har vist lovende resultater for pasienter med Crohns sykdom. Langtidseffektene er imidlertid usikre, og det er mye vi ikke vet. Det er...