Svært god klinisk innføring i fordøyelsessykdommer

Bjørn Moum Om forfatteren
Artikkel

Emmanuel, Anton

Inns, Stephen

Gastroenterology and hepatology

Lecture notes. 223 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 24

ISBN 978-1-4051-8321-5

I dette klinisk orienterte verket, i serien Lecture Notes, får vi et raskt og godt overblikk over gastromedisinske og gastrokirurgiske problemstillinger. Hoveddelen er en beskrivelse av organspesifikke diagnoser og funn.

Først gir forfatterne en oversikt over, og klinisk tilnærming til, hva vi møter i vår kliniske hverdag, problemstillinger som magesmerter, leverpatologi, tarmsykdom, ernæringsmessige problemer og infeksjoner. De gir konkrete forslag til hvordan vi kan penetrere anamnesen og systematisk kartlegge og peile oss inn på hvilken lokalisasjon og hvilke differensialdiagnoser det kan dreie seg om. I en nyttig tabell oppsummerer de indikasjoner og begrensninger for bildediagnostikk, endoskopi, kapsel- og isotopundersøkelser og komplikasjoner til noen av disse undersøkelsene. Fysiologiske undersøkelser med pustetester, øsofagusmanometri, transittid og permeabilitetstester er kort beskrevet.

Et eget kapittel om akutte tilstander som gastrointestinale blødninger, akutt øvre og nedre passasjehinder, akutt pankreatitt og leversykdom, er kort, presist og oversiktlig beskrevet med illustrative tabeller. I tillegg er det huskelister over årsaker til symptomer, f.eks. svelgevansker, abdominalsmerter, gastrointestinal blødning og diaré, en punktvis liste over den kliniske undersøkelsen av abdomen inklusive rektaleksplorasjon, vanlige patologiske funn og kasuistikker med spørsmål og svar.

Boken er rikt illustrert i farger med figurer av anatomi, flytdiagrammer og tabeller. Oversiktlige kapitler og avsnitt med tydelige overskrifter gjør det lett å finne frem. Som oppslagsverk over spesifikke sykdommer er den mindre anvendelig – da omfanget ikke tillater å gå i dybden.

Så vel for medisinstudenter, som skal undersøke sin første pasient med gastrointestinal blødning, som assistentlegers introduksjon i gastromedisinen, bør boken være en følgesvenn. Som forberedelse for den som skal undervise helsepersonell, er den en god repetisjon. Den gir et godt grunnlag for å lage undervisningsmateriell. Presentasjonen av kasuistikkene kan være et utgangspunkt for en god diskusjon.

Enhver som har et behov for å oppdatere seg innen gastroenterologi og gastrokirurgi, får her en rask introduksjon, et lett tilgjengelig overblikk og en nyttig oppdatering. Den illustrative og oversiktlige omtalen av utredning og behandling gjør at klinikere raskt vil kunne ta riktige beslutninger og legge fornuftige utrednings- og behandlingsstrategier.

Anbefalte artikler