Bjørn Møller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Møller

Siri Larønningen, Anna Skog, Johanne Gulbrandsen, Tom Børge Johannesen, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
09.02.2021
For flere kreftformer er det en markant nedgang i registrerte tilfeller under første del av covid-19-pandemien, viser en ny rapport fra Kreftregisteret. Siden januar 2020 har regjeringens,...
Giske Ursin, Tom Kristian Grimsrud, Johanne Gulbrandsen, Elisabeth Jakobsen, Tom Børge Johannesen, Siri Larønningen, Trude Eid Robsahm, Ann Helen Seglem, Bjørn Møller, Inger Kristin Larsen
19.11.2020
Kreftregisteret har nylig publisert krefttallene for 2019. Her er noen hovedpunkter. Totalt var det nær 35 000 nye krefttilfeller i Norge i 2019 ( 1 ). Kort oppsummert flater noen kreftformer ut...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
28.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824–9. I Tidsskriftet nr. 19/2018 på s. 1826 skal figurteksten til Figur 1 være: Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte (stiplet linje) og...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
26.11.2018
Since 1953 we have had a near-complete overview of cancer incidence in Norway, and the incidence rates for all types of cancer as a whole are nearly twice as high today as they were 60 years ago...
Kirsti Vik Hjerkind, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
22.11.2018
Siden 1953 har vi hatt en tilnærmet komplett oversikt over kreftforekomsten i Norge, og insidensraten for alle kreftformer samlet er dobbelt så høy i dag som for 60 år siden. Siden vi startet...
Freddie Bray, Arne Wibe, Liv Marit R. Dørum, Bjørn Møller
18.10.2007
Tykktarms- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformer på verdensbasis. Det er anslagsvis 650 000 nye tilfeller hvert år i de industrialiserte land, nesten på linje med antall tilfeller av...
Jon Mork, A. Kathrine Lie, Eystein Glattre, Sarah Clark, Göran Hallmans, Egil Jellum, Pentti Koskela, Bjørn Møller, Eero Pukkala, John T. Schiller, Zhaohui Wang, Linda Youngman, Matti Lehtinen, Joakim Dillner
20.06.2002
Basert på artikkel publisert i New England Journal of Medicine (1) Onkogene humane papillomavirus (HPV) er etablert som en viktig årsak til anogenitalkreft (2). Fordi man har funnet HPV-DNA i...
Inger Johanne Bakken, Stein Olav Gystad, Øyvind Olav Schjøtt Christensen, Unn Elisabeth Huse, Siri Larønningen, Jan Nygård, Lena Holmstrøm, Tom Børge Johannesen, Bjørn Møller, Inger Kristin Larsen
12.06.2012
The Norwegian Patient Register receives administrative data on patients from hospitals and private contract specialists, and the Cancer Registry records information on all cases of cancer and...
Inger Johanne Bakken, Stein Olav Gystad, Øyvind Olav Schjøtt Christensen, Unn Elisabeth Huse, Siri Larønningen, Jan Nygård, Lena Holmstrøm, Tom Børge Johannesen, Bjørn Møller, Inger Kristin Larsen
12.06.2012
Norsk pasientregister får innrapportert pasientadministrative data fra sykehus og private avtalespesialister og Kreftregisteret registrerer informasjon om alle tilfeller av kreft og utvalgte...