Bjørn Modalsli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Modalsli

Bjørn Modalsli
08.06.2006
Takk til Knut Rasmussen, som i Tidsskriftet nr. 8/2006 setter på dagsordenen pasientrettighetsloven § 2-1 ( 1 ). Slik jeg forstår Rasmussen, er det bare de sykeste («en svært syk pasientgruppe») som...
Bjørn Modalsli
20.05.2001
Finn F. Sommer har i nr. 8/2001 skrevet en god oversikt over barnehabilitering slik den foregår i regi av fylkenes barnehabiliteringssentre (1). Slik medisinsk habilitering er definert, spør jeg meg...
Bjørn Modalsli
30.11.2000
”Flere leger i norske sykehus fører til at hver lege gjør mindre pasientrettet arbeid.” Denne og liknende påstander fremmes med intervaller av byråkrater og politikere. Medfører det riktighet, eller...