Bjarte Stubhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarte Stubhaug

Bjarte Stubhaug
17.05.2007
Forfattaren Oskar Stein Bjørlykke har i diktsamlinga Hans Klure lagt kvardagsrefleksjonar i munnen på den enkle vismannen frå Sunnhordland Hans Klure. Han undrar seg over dei små, men likevel store...
Bjarte Stubhaug
13.12.2007
Thorsen, G-RB. Veien til Louisiana 88 s, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2006. Pris NOK 149 ISBN 82-92023-70-4 Gerd-Ragna Bloch Thorsen rakk akkurat å få denne boka ferdig før ho døydde brått i...
Bjarte Stubhaug
11.06.2009
Kunnskapen om behandlingseffekt ved kronisk utmattingssyndrom er sparsam og sprikande. Kunnskapsbaserte forskingsfunn stemmer ofte ikkje med pasientrøynsler. Ein treng forsking som inkluderer og...
Bjarte Stubhaug
05.01.2006
Nokon vil seie at psykiatrien dei siste tiåra kan liknast med den bortkomne sonen som endeleg vender attende til sitt medisinske opphav. Kanskje det. Psykiatrien har vore på vandring. Det er ikkje...
Bjarte Stubhaug
02.12.2004
Elisabeth Bjørnsen Werp. «Lytter til det stille rommet». Foto Rolf M. Aagaard/SCANPIX Forsidebiletet på dette nummeret av Tidsskriftet er «Lytter til det stille rommet» av Elisabeth Bjørnsen Werp...
Bjarte Stubhaug
10.03.2002
Korrespondansespalta blir for liten til å drøfte utførleg dei spørsmåla som Svein Reseland no tar opp: Om antidepressiv er nyttige i depresjonsbehandling i det heile, om antidepressiv minskar talet...
Bjarte Stubhaug
10.02.2002
Diskusjonen om nytte og skade av psykofarmaka har i alle år hatt ein tendens til å få eit forenkla svart-kvitt-preg. Dei moderne slagorda mot bruk av farmaka har vore ”kjemisk lobotomi” og ”dødelig...
Bjarte Stubhaug
08.09.2005
Til grunn for smerteopplevinga ligg oftast ei form eller grad av fysisk vevsskade og patologi, men den subjektive smerteopplevinga står ikkje alltid i forhold til den objektive skaden ( 1 , 2 )...
Bjarte Stubhaug
27.03.2012
Mariussen, Lina Undrum Finne deg der inne og hente deg ut Dikt. 62 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2011. Pris NOK 199 ISBN 978-82-495-0841-9 det er noe i deg som snur seg og føttene snur seg etter du...