Bjarne Riis Strøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjarne Riis Strøm

Bjarne Riis Strøm
04.10.2007
Økt ressurstilgang til kommunene i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse gjør det nødvendig å evaluere effekten av satsingen. Legeforeningen støtter et forslag fra Sosial- og...
Bjarne Riis Strøm
29.05.2008
Stjernø-utvalgets behandling av det medisinske og helsefaglige feltet er ufullstendig, og omtaler ikke at en rekke andre aktører enn universitet/høyskoler er involvert, mener Legeforeningen. Utvalget...
Bjarne Riis Strøm
17.04.2008
Legeforeningen er sterkt kritisk til et forslag om å legge ned turnustjenesten for leger, og å innføre treårig plikttjeneste før medisinske kandidater kan oppnå autorisasjon. Sosial- og...
Bjarne Riis Strøm
26.06.2008
Legeforeningen støtter et forslag om å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten. Foreningen forutsetter imidlertid at ordningen ikke blir så rigid at små lokale...
Bjarne Riis Strøm
26.02.2009
Legeforeningen er opptatt av å sikre gode legetjenester til våre sykeste eldre, men mener at legedekningen må løftes kraftig før obligatorisk turnustjeneste kan vurderes. Helse- og...