Bernward Zeller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bernward Zeller

Bernward Zeller
17.04.2018
Jeg takker forfatterne for viktige kommentarer til mitt debattinnlegg, hvor jeg etterspurte bedre nasjonale systemer for at alvorlige feil ikke skal gjenta seg. Det er vanskelig å være uenig med...
Bernward Zeller
19.02.2018
Det er avgjørende at vi lærer av saken der en liten gutt døde etter feil administrering av cellegift. Har vi gode nok nasjonale systemer som sikrer at alvorlige feil ikke gjentar seg? En seks år...
Bernward Zeller
27.09.2016
Lissauer, Tom Clayden, Graham Pædiatri 2. utg. 563 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2016. Pris DKK 930 ISBN 978-87-7749-724-7 Dette er en ny og revidert utgave av den danske læreboken i...
Bernward Zeller, Finn Wesenberg
27.09.2016
Kreft hos barn skiller seg fra kreft hos voksne på mange måter. Det er en katastrofe når det rammer en familie – men overlevelsen er heldigvis høy ved de fleste krefttyper. Kreft hos barn er sjelden...
Bernward Zeller
29.03.2007
Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) har vært kjent i over 80 år. Shulman og Upshaw beskrev i henholdsvis 1960 og 1978 to pasienter med residiverende symptomer som liknet trombotisk...
Svein Kolmannskog, Trond Flægstad, Jon Helgestad, Marit Hellebostad, Bernward Zeller, Anders Glomstein
31.05.2007
Akutt leukemi er den vanligste maligne sykdom hos barn, og sykdommen utgjør om lag 35 % av barnekrefttilfellene ( 1 , 2 ). Akutt lymfatisk leukemi dominerer, med rundt 85 % av leukemitilfellene ( 1...
Hans Henrik Odland, Bernward Zeller, Hans-Olav Fjærli, Ole Zimmer
10.11.2001
Det er ikke uvanlig at barn innlegges i sykehus med mistanke om alvorlig bakteriell infeksjon med symptomene høy feber og redusert allmenntilstand (1). Som regel finner man raskt årsaken i den videre...
Bernward Zeller, Anne Grete Bechensteen
07.01.2011
In Journal no. 21/2010, Ghanima et al. ( 1 ) presented an excellent overview of immunological thrombocytopenia. The article concentrated mainly on the findings in adults. Immunological...
Ellen Ruud, Adriani Kanellopoulos, Bernward Zeller, Eva Widing, Geir Erland Tjønnfjord, Sophie Dorothea Fosså
02.10.2012
Cancer in children is rare, and accounts for only 1 % of all cancer incidences in Norway ( 1 ). Care for children with cancer is special because the patient is growing and developing, and most have...
Unni Sandaker Blom, Bernward Zeller, Karl Viktor Perminow, Hans-Olav Fjærli
30.11.2000
Kawasakis syndrom eller febrilt mukokutant lymfeknutesyndrom ble første gang beskrevet i Japan i 1967 (1). Syndromet klassifiseres vanligvis som en vaskulittsykdom, og diagnosen stilles på grunnlag...
Bernward Zeller, Anne Grete Bechensteen
07.01.2011
I tidsskriftet nr. 21/2010 ga Ghanima og medarbeidere ( 1 ) en fin oversikt over immunologisk trombocytopeni. Artikkelen var vinklet hovedsakelig mot forhold hos voksne. Immunologisk trombocytopeni...
Bernward Zeller
23.08.2011
Legeyrket er krydret med etiske problemstillinger. Mulighetene innen dagens medisin gir stadig nye utfordringer. Ligger det en motsetning i å gå inn for screening av gravide på Downs syndrom og...
Ellen Ruud, Adriani Kanellopoulos, Bernward Zeller, Eva Widing, Geir Erland Tjønnfjord, Sophie Dorothea Fosså
02.10.2012
Kreft hos barn er sjelden og utgjør kun 1 % av total kreftforekomst i Norge ( 1 ). Barnekreftomsorgen er spesiell fordi pasienten er i vekst/utvikling, og de fleste har utsikter til et langt liv...
Bernward Zeller
21.04.2015
Reduserte volumer av hjernestrukturer og økt hyppighet av kronisk fatigue er observert hos overlevere etter leukemi og lymfom i barnealderen. Bernward Zeller. Foto: privat Overlevelsen etter kreft i...