Bernt J. Due-Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bernt J. Due-Tønnessen

Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
26.01.2019
Violent shaking of infants may lead to a triad of serious injuries to the head and eyes. The question of whether the triad can be used to establish child abuse has been raised. But is the matter that...
Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
21.12.2018
Voldsom risting av spedbarn kan medføre en triade av alvorlige skader i hodet og øynene. Det er stilt spørsmål ved om man kan bruke triaden for å fastslå barnemishandling. Men er saken så enkel?...
Bernt J. Due-Tønnessen
07.09.2006
Dalin, Roar Hasli, Elinor Killi, Eli Marie Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning. 102 s, tab, ill. Gjøvik: Øverby kompetansesenter, 2006. Pris NOK 250 ISBN 82...
Eirik Helseth, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Finn Wesenberg, Knut Lote, Johan Cappelen, Geirmund Unsgård, Tore Stokland, Knut Wester
20.02.2003
Hjernesvulst er den vanligste solide svulstform hos barn under 15 år i Norge, med ca. 40 nye tilfeller per år. Intrakraniale svulster hos barn skiller seg på mange måter fra tilsvarende hos voksne...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, Eirik Helseth
10.04.2002
Spinal dysrafisme er et begrep som omfatter flere medfødte misdannelser av spinalkanalen, alle karakterisert ved en midtlinjedefekt som affiserer spinalkanalens nervevev samt bein- og bløtvevsdekking...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth, Per Skjelbred, Kjartan Arctander
20.08.2000
Et meningoencefalocele er en medfødt misdannelse hvor intrakranialt vev er herniert ut gjennom en kraniedefekt. Utposningen kan bestå av hjernehinner (meningocele), eventuelt også hjernevev (...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Kjartan Arctander, James T. Goodrich
20.02.2003
Svulster som involverer basis av hodeskallen forekommer relativt sjelden. Ikke desto mindre utgjør de en stor utfordring, idet den kirurgiske tilgangen til slike svulster er svært vanskelig og ofte...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth
30.10.2000
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 0,6 per 1 000 levendefødte (1, 2). 90 % er enkle synostoser med for tidlig lukning av én eller flere suturer (2, 3)...
Torstein R. Meling, Stein Tveten, Per Skjelbred, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth
30.10.2000
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 0,6 per 1 000 levendefødte (1). 90 % er enkle synostoser med for tidlig lukking av én eller flere suturer (1). Resten er...