Berg K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berg K

Berg K
10.06.1998
Sammendrag Gener som affiserer risikofaktorer eller beskyttende faktorer med henblikk på koronar hjertesykdom finnes i APOB-, APOA-I-, LPA-, LDLR-, APOE- og CETP-loci. Sjeldne mutasjoner (eksempelvis...
Christensen B, Berg K
30.04.1998
Sammendrag Molekylærbiologiske analyser spiller en stadig mer sentral rolle i diagnostikken av arvelige stoffskiftesykdommer. Etter fullføringen av humant genom-prosjektet (HGP-prosjektet) og...
Moan J, Bech Ø, Peng Q, Berg K
20.03.1998
Sammendrag 5-aminolevulinsyre er et tidlig mellomprodukt i hemsyntesen. Enzymet porfobilinogen deaminase har ofte høyere aktivitet i tumorer enn i normalt vev, mens ferrochelatase har lavere...
Leren TP, Bakken KS, Rødningen OK, Gundersen KE, Sundvold H, Berg K, Tonstad S, Ose L
20.02.1997
Sammendrag Familiær hyperkolesterolemi er en autosomal dominant arvelig sykdom som er karakterisert ved hyperkolesterolemi og tidlig debut av hjerte- og karsykdom. Til forskjell fra arvelige...