Bruk av 5-aminolevulinsyre i fotokjemoterapi og fluorescensdiagnostikk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  5-aminolevulinsyre er et tidlig mellomprodukt i hemsyntesen. Enzymet porfobilinogen deaminase har ofte høyere aktiviteti tumorer enn i normalt vev, mens ferrochelatase har lavere aktivitet. Disse forskjellene gjør det mulig å anvende5-aminolevulinsyre til å indusere porfyriner, først og fremst protoporfyrin IX, med en viss selektivitet i tumorer.Protoporfyrin IX er et lysabsorberende molekyl med sterk fotosensibiliserende virkning. Lysbestråling av tumorer sominneholder mye av stoffet medfører derfor at tumorene ødelegges. Dette er grunnlaget for fotokjemoterapi med5-aminolevulinsyre, som i dag anvendes til hudkreftbehandling i en rekke land. Behandlingsformen gir et meget godtkosmetisk resultat. Den er enkel og rimelig og har om lag samme helbredelsesrate for tynne basalcellekarsinomer somtradisjonelle behandlingsformer har. Andre tumortyper som kan nås med lys via optiske fibrer, lar seg også behandle.Siden protoporfyrin IX har en karakteristisk fluorescens, kan 5-aminolevulinsyre også anvendes diagnostisk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media