Bente Ohnstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Ohnstad

Bente Ohnstad
14.01.2019
Bjørn Henning Østenstad, Caroline Adolphsen, Eva Naur et al., red Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten 302 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 479 ISBN 978-82-450-1982-7 I...
Bente Ohnstad
11.05.2006
Simonsen, Sigmund Nylenna, Magne Helseforskningsrett Den rettslige regulering av medisinsk og helsefaglig forskning. 382 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 345 ISBN 82-05-34472-8...
Bente Ohnstad
20.03.2001
I den nye helselovgivningen opereres det med følgende begreper: pasientansvarlig, behandlingsansvarlig, informasjonsansvarlig og journalansvarlig lege (eller annet helsepersonell). – Pasientansvarlig...
Bente Ohnstad
20.01.2001
Lov om helsepersonell samler alt helsepersonell i en lov. Frem til lovens ikrafttreden – 1.1.2001 – har ordningen vært at hver helsepersonellgruppe (17 til sammen) har hatt egen lov eller forskrift...
Bente Ohnstad
10.01.2001
I Tidsskriftet nr. 25/2000 skriver Bente Mikkelsen om profesjonsbevissthet og lederskap (1). Hun berører på en rekke punkter den nye helsepersonelloven og fremsetter i den forbindelse noen påstander...
Bente Ohnstad
20.10.2005
Helselovgivningens fremste formål er å sikre respekten for menneskeverdet og fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste. Den gir vide rammer for etisk refleksjon og faglig skjønn. Jusen...
Bente Ohnstad
17.09.2013
Er pårørenderollen for omfattende? spør Håkon Toft i en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 12 – 13/2013 ( 1 ). Med referanse til en sak som ble omtalt i mediene, der pårørende ikke var tatt med på...
Bente Ohnstad
27.01.2015
Skaug, Lasse Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 231 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2013. Pris NOK 398 ISBN 978-82-446-2124-3 Boken omhandler helse- og omsorgstjenesteloven...