Benjamin Hummelen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Benjamin Hummelen

Shirin Olga Eskeland, Erna Moen, Benjamin Hummelen
12.06.2018
Trikotillomani, eller hårnappingslidelse, er en psykisk lidelse som typisk rammer i ungdomsårene og har et kronisk forløp. Tilstanden er ofte ledsaget av betydelige begrensninger i livsutfoldelsen...
Sara Germans Selvik, Olav Kristiansen, Benjamin Hummelen, Hanne Indermo Solhaug
19.04.2016
Innføring av pakkeforløp for en rekke lidelser er gjennom standardisert utredning og behandling tenkt å sikre et effektivt og likeverdig tilbud. Det kan medføre økt bruk av screeninginstrumenter i...