Beisland C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Beisland C

Beisland C, Kummen O, Andersen M, Gerner TI
10.05.1999
En 36 år gammel tidligere frisk mann som arbeider innen skogbruket, og er aktiv jeger og friluftsmann, hadde vel to måneder før innleggelsen flere perioder av tre dagers varighet med nattlig feber og...
Beisland C, Kolltveit S, Nilsen BH, Hagness NH
10.05.1998
Sammendrag Tetanus er en sjelden sykdom i den vestlige verden. Tetanus skyldes eksotoksiner fra mikroben Clostridium tetani. Denne mikroben, som er obligat anaerob, finnes naturlig forekommende i...
Beisland C, Mæhlumshagen PM
30.09.1997
Sammendrag Avulsjonsfrakturer i bekkenet er relativt sjeldne skader. De fleste av skadene oppstår hos ungdom i forbindelse med idrettsaktiviteter. Denne type skade har tradisjonelt vært behandlet...