Avulsjonsfrakturer av spina iliaca anterior superior

Beisland C, Mæhlumshagen PM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Avulsjonsfrakturer i bekkenet er relativt sjeldne skader. De fleste av skadene oppstår hos ungdom i forbindelse med idrettsaktiviteter. Denne type skade har tradisjonelt vært behandlet konservativt med avlastning og gradvis mobilisering. Resultatene med dette behandlingsregimet har stort sett vært gode. Operativ behandling har hittil bare vært anbefalt ved betydelig dislokasjon av det avrevne fragment.

Vi presenterer her to tilfeller av avulsjonsfraktur av spina iliaca anterior superior som oppstod under avvikling av en 60-meterskonkurranse ved en av Lillehammer-skolene sommeren 1996. Begge de 15-årige guttene ble behandlet med åpen reposisjon og skruefiksering av fragmentet. Etter tre uker kunne de gå uten plager, og de var tilbake i vanlige idrettsaktiviteter etter 7-8 uker.

Det foreligger kun få rapporter av kasuistisk type som omhandler operativ behandling av denne frakturtypen. Det kan imidlertid virke som om operativ behandling medfører en noe kortere rehabiliteringsperiode etter skaden. Det bør overveies operativ behandling av denne skadetypen hos idrettsutøvere og andre som bør ha kortest mulig rekonvalesentperiode.

Anbefalte artikler