Postoperativ tetanus etter strangulasjonsileus

Beisland C, Kolltveit S, Nilsen BH, Hagness NH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tetanus er en sjelden sykdom i den vestlige verden. Tetanus skyldes eksotoksiner fra mikroben Clostridium tetani. Denne mikroben, som er obligat anaerob, finnes naturlig forekommende i jordsmonn og i tarmsystemet hos dyr og mennesker. Tilstanden opptrer oftest i forbindelse med forurensede sår i huden, men er beskrevet etter både akutt og elektiv abdominalkirurgi. Vi presenterer et tilfelle av alvorlig tetanus hos en 57 år gammel kvinne som ble operert for strangulasjonsileus. Sykehistorie, diagnostikk, behandling og komplikasjoner omtales.

Diagnosen stilles klinisk, men er ofte vanskelig å fastslå fordi leger i dag er lite oppmerksom på tilstanden. Resultatet er forsinket diagnosetidspunkt, og dermed forsinket initialbehandling. Diagnostiske stikkord er kjevesperre og ukontrollerte smertefulle muskelkontraksjoner med stivhet og rigiditet.

Eldre mennesker har ofte dårlig vedlikeholdt vaksinasjonstatus, og en del er i utgangspunktet ikke grunnvaksinert. Ved legekontakt bør derfor eldre få sin vaksinasjonsstatus nøye vurdert.

Anbefalte artikler