Postoperativ tetanus etter strangulasjonsileus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tetanus er en sjelden sykdom i den vestlige verden. Tetanus skyldes eksotoksiner fra mikroben Clostridium tetani. Dennemikroben, som er obligat anaerob, finnes naturlig forekommende i jordsmonn og i tarmsystemet hos dyr og mennesker.Tilstanden opptrer oftest i forbindelse med forurensede sår i huden, men er beskrevet etter både akutt og elektivabdominalkirurgi. Vi presenterer et tilfelle av alvorlig tetanus hos en 57 år gammel kvinne som ble operert forstrangulasjonsileus. Sykehistorie, diagnostikk, behandling og komplikasjoner omtales.

  Diagnosen stilles klinisk, men er ofte vanskelig å fastslå fordi leger i dag er lite oppmerksom på tilstanden.Resultatet er forsinket diagnosetidspunkt, og dermed forsinket initialbehandling. Diagnostiske stikkord er kjevesperreog ukontrollerte smertefulle muskelkontraksjoner med stivhet og rigiditet.

  Eldre mennesker har ofte dårlig vedlikeholdt vaksinasjonstatus, og en del er i utgangspunktet ikke grunnvaksinert.Ved legekontakt bør derfor eldre få sin vaksinasjonsstatus nøye vurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media