Per Bakke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Bakke

Ketil Grong, Rolf Reed, Per Omvik, Per Bakke
01.10.2018
Professor Jon Lekven gikk bort 16. juni 2018, 77 år gammel, etter lengre tids sykdom. Lekven var dosent i eksperimentell kirurgi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen fra 1978...
Kjell-Morten Myhr, Jorunn Skei, Odd Helge Gilja, Leiv Hove, Nils Erik Gilhus, Per Bakke
08.05.2018
Jarle Tor Rørvik (1954–2018) ble født på Vigra og flyttet i skoleårene til Volda. Som student flyttet han videre til Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1981. Etter...
Bjørn Aakervik, Anne Naalsund, May Brit Lund, Morten Dragsund, Steinar Solberg, Trond Mogens Aaløkken, Per Bakke
18.01.2007
En 49 år gammel tidligere frisk mann som hadde røykt ti sigaretter daglig siden han var i 20-årsalderen, fikk akutt feber med temperatur over 41 ° C, tung pust, tetthet i brystet og leddsmerter...
Øyvind Bruserud, Bent-Are Hansen, Hilde Mestad Auestad, Stine Feiring Olsen, Inga-Cecilie Sørheim, Per Bakke
28.08.2008
I 2006 røykte 24 % av den norske befolkning tobakk daglig og 11 % røykte av og til ( 1 ). I 2000 ble rundt 6 % av norske leger regnet som dagligrøykere ( 2 , 3 ). Selv i Sverige, som har Europas...
Elin Tollefsen, Amund Gulsvik, Per Bakke, Ove Fondenes
22.10.2009
Hjemmerespiratorbehandling kan være et godt alternativ for pasienter med kronisk respirasjonssvikt på bakgrunn av hypoventilasjon. Utredning og iverksettelse av behandlingen gjøres av barneleger,...
Karl Erik Lund, Marianne Andersen, Per Bakke, Frode Gallefoss, Asgeir R. Helgason
30.05.2000
Minst 230 000 norske barn under tenåringsalder er regelmessig eksponert for tobakksrøyk i sine hjem (1). Barn som utsettes for passiv røyking har økt risiko for luftveisinfeksjoner, bronkitt,...
Jørund Langørgen, Per Bakke, Andreas Thelle
10.11.2000
NRK Hordaland og sykehusadministrasjonen ved Haukeland Sykehus har ønsket å lage en ”dokumentarsåpe” i en serie på inntil ti episoder, hvor utvalgte ansatte og pasienter vil bli filmet over en lengre...
Sverre Lehmann, Jan Grebstad, Ove Fondenes, Alf Henrik Andreassen, Per Bakke, Amund Gulsvik
20.01.2005
Effekten av operasjon ved obstruktivt søvnapnésyndrom er lite dokumentert, og pasienter dette er aktuelt for bør informeres om at det finnes behandlingsalternativer. På grunn av det store antall...
Trine Valaker, Trygve Jonassen, Per Bakke
03.02.2005
Om lag en firedel av den voksne befolkning i Norge var i 2003 dagligrøykere ( 1 ). Blant leger er andelen dagligrøykere om lag 6 % ( 2 , 3 ). Når det gjelder forebygging av fremtidig sykdom i...