Backe B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Backe B

Heimstad RK, Backe B, Skjeldestad FE
10.11.1999
Sammendrag Medisinsk terminering av svangerskap i annet trimester er en smertefull og tidkrevende prosess. Data vedrørende 110 kvinner der svangerskapet ble avbrutt i annet trimester i 1994-96 ved...
Backe B
20.05.1999
Sammendrag New Zealand har omtrent like mange fødsler som Norge. De geografiske forhold er kompliserte, med spredt bosetning, lange avstander og store områder preget av fjell og fjorder. Fra 1990 har...
Backe B
20.06.1997
Sammendrag Høsten 1994 ble det gjort en tverrsnittsundersøkelse av ultralydbruk i svangerskapet. Materialet består av informasjon fra 1091 kvinner som fødte i løpet av én uke ved 58 av landets 65...