Abortinduksjon med prostaglandinvagitorier i annet trimester

Heimstad RK, Backe B, Skjeldestad FE Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Medisinsk terminering av svangerskap i annet trimester er en smertefull og tidkrevende prosess. Data vedrørende 110 kvinner der svangerskapet ble avbrutt i annet trimester i 1994-96 ved hjelp av gemeprost vagitorier ble gjennomgått.

Hos 76 kvinner ble det gjort provosert abort på grunn av føtalt utviklingsavvik. Hos de resterende forelå enten fosterdød (n = 25) eller sikker vedvarende vannavgang (n = 9). Alle pasientene med vannavgang eller fosterdød aborterte innen ett døgn, i gjennomsnitt 8,9 timer etter behandlingsstart og etter gjennomsnittlig 2,8 vagitorier. Gruppen med provosert abort hadde signifikant lengre induksjonsaborttid (gjennomsnitt 22,7 timer), de trengte større doser med prostaglandin (gjennomsnitt 5,2 vagitorier) og forbruket av morfin var signifikant høyere. I denne gruppen måtte gemeprostkuren gjentas hos 20%, induksjonsaborttid var her over 50 timer og hosto tredeler måtte tilleggsbehandling anvendes.

Våre resultater viser at gemeprost er et effektivt middel til å avslutte svangerskap når det foreligger fosterdød eller preterm vannavgang, men at det er mindre effektivt til å fremkalle abort.

Anbefalte artikler