Abortinduksjon med prostaglandinvagitorier i annet trimester

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Medisinsk terminering av svangerskap i annet trimester er en smertefull og tidkrevende prosess. Data vedrørende 110kvinner der svangerskapet ble avbrutt i annet trimester i 1994-96 ved hjelp av gemeprost vagitorier blegjennomgått.

  Hos 76 kvinner ble det gjort provosert abort på grunn av føtalt utviklingsavvik. Hos de resterende forelå entenfosterdød (n = 25) eller sikker vedvarende vannavgang (n = 9). Alle pasientene med vannavgang ellerfosterdød aborterte innen ett døgn, i gjennomsnitt 8,9 timer etter behandlingsstart og etter gjennomsnittlig 2,8vagitorier. Gruppen med provosert abort hadde signifikant lengre induksjonsaborttid (gjennomsnitt 22,7 timer), detrengte større doser med prostaglandin (gjennomsnitt 5,2 vagitorier) og forbruket av morfin var signifikant høyere. Idenne gruppen måtte gemeprostkuren gjentas hos 20%, induksjonsaborttid var her over 50 timer og hosto tredeler måttetilleggsbehandling anvendes.

  Våre resultater viser at gemeprost er et effektivt middel til å avslutte svangerskap når det foreligger fosterdødeller preterm vannavgang, men at det er mindre effektivt til å fremkalle abort.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media