Desentralisert obstetrikk og kamp mellom allmennleger og jordmødre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  New Zealand har omtrent like mange fødsler som Norge. De geografiske forhold er kompliserte, med spredt bosetning,lange avstander og store områder preget av fjell og fjorder. Fra 1990 har privatpraktiserende jordmødre ogallmennpraktiserende leger konkurrert fritt om svangerskapsomsorg og fødselshjelp. Takstene er de samme for beggegrupper. Før 1990 hadde legene monopol på denne pasientgruppen, men nå blir 70% av de normale fødslene tatt hånd om avjordmødre. Jordmødrene kan skrive resepter og sykmeldinger for sine pasienter, og har henvisningsrett til allekategorier spesialister.

  Omtrent en tredel av fødslene på New Zealand skjer i lokaler som likner våre fødestuer, det vil si jordmorstyrtefødeinstitusjoner ved lokalsykehus uten gynekolog eller anestesilege, og hvor det ikke er muligheter til intervensjon.Resultatene har vært gode. Denne måten å organisere fødselshjelpen på er svært lik den modell som nå er foreslått iNorge og som er under utprøvning ved Lofoten sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media