Desentralisert obstetrikk og kamp mellom allmennleger og jordmødre

Backe B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


New Zealand har omtrent like mange fødsler som Norge. De geografiske forhold er kompliserte, med spredt bosetning, lange avstander og store områder preget av fjell og fjorder. Fra 1990 har privatpraktiserende jordmødre og allmennpraktiserende leger konkurrert fritt om svangerskapsomsorg og fødselshjelp. Takstene er de samme for begge grupper. Før 1990 hadde legene monopol på denne pasientgruppen, men nå blir 70% av de normale fødslene tatt hånd om av jordmødre. Jordmødrene kan skrive resepter og sykmeldinger for sine pasienter, og har henvisningsrett til alle kategorier spesialister.

Omtrent en tredel av fødslene på New Zealand skjer i lokaler som likner våre fødestuer, det vil si jordmorstyrte fødeinstitusjoner ved lokalsykehus uten gynekolog eller anestesilege, og hvor det ikke er muligheter til intervensjon. Resultatene har vært gode. Denne måten å organisere fødselshjelpen på er svært lik den modell som nå er foreslått i Norge og som er under utprøvning ved Lofoten sykehus.

Anbefalte artikler